Den otevřených dveří tak jako v minulých letech uskutečnili pracovníci Povodí Odry u příležitosti Světového dne vody, který připadá letos právě na 29. března. Jednotliví příchozí si pochvalovali, že pracovníci podniku zpřístupnili také obslužná střediska přehrad. Na vlastní kůži se přesvědčili, jak mohutným kolosem přehrady vlastně jsou.

Technické zázemí přehrady přitom nezaujalo jen muže. „Už v odběrném objektu nahoře na hrázi jsme koukali, co teprve dole ve vodní elektrárně. Jen nás mrzelo, že jsme se tak jako vloni nemohli podívat také do podzemních traktů. Alespoň jsme prošli z jedné strany hráze na druhou podzemím. To je vždy super zážitek,“ uvedla Eva Jirásková z Mladé Boleslavi.

Děti uvítaly malý dárek ve vodní elektrárně v podobě prospektů a vzpomínkových pohlednic. „Obrázek přehrady ještě nemám, ale tatínek i fotil,“ těšil se devítiletý Jirka Hanák z Brna, který strávil s rodiči týden na horách v Karlově a přijel si prohlédnout Slezskou Hartu. Pracovnice podniku mu vysvětlovala, jak je to s průtokem přebytečné vody, odpouštěním a napouštěním přehrady. Povodí Odry pečlivě sleduje všechny aspekty, které mohou chod monstrózního díla ovlivnit.

Zájem o provozy vodního díla a elektrárny projevilo v letošním roce opět okolo tisícovky osob.

(kaj)