Na úvod si návštěvníci vyslechnou přednášky na téma jak poznat cévní mozkovou příhodu, jaké jsou možnosti léčby a především jak se tomuto onemocnění dá předcházet. Zájemci z řad veřejnosti budou mít možnost absolvovat bezplatné sonografické vyšetření mozkových tepen, EKG a vyšetření krve na hladinu cukru a cholesterolu.

Samotný program je následující: přednášky pro veřejnost - Jak poznat cévní mozkovou příhodu (přednáší Helena Sobolová), Léčba a prevence cévních mozkových příhod (přednáší Radim Szotkowski), otázky obecenstva, diskuze, měření krevního tlaku, BMI, možnost absolvovat bezplatné vyšetření - sonografické vyšetření mozkových tepen (15.30 až 17 hodin), EKG (15.30 až 17), vyšetření krve na hladinu cukru a cholesterolu (14.30 – 16). Péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou je jedním z nosných programů Nemocnice Třinec.

Před několika měsíci zde vzniklo specializované pracoviště, tzv. iktová jednotka. Nemocnice Třinec se tak stala jedním z českých pracovišť, kde lékaři při léčbě pacientů s cévní mozkovou příhodou podávají systémovou trombolýzu. Pacienti s cévní mozkovou příhodou ischemického typu teď mají mnohem větší šance na bezproblémový návrat do běžného života. „Statistika hovoří jasnými čísly, cévní mozkové příhody jsou v současnosti druhou nejčastější příčinou úmrtí v České republice.

Téměř třetina pacientů umírá, další třetina žije s výrazným postižením. Stále častěji jsou cévní mozkovou příhodou postiženi lidé v produktivním věku. Cévní mozková příhoda vyžaduje urgentní léčebný zásah, čas tady pracuje proti nám,“ řekla primářka neurologického oddělení Helena Sobolová. Den otevřených dveří je určen pro širokou veřejnost.