„Víceúčelová sportovní hala bude sloužit v dopoledních hodinách školní mládeži, po vyučování sportovním kroužkům ZŠ Raškovice a od 16 hodin sportovním oddílům pro tréninky, ale i pro turnaje ve volejbalu, fotbalu, florbalu, judu nebo v hasičském sportu," vyjmenoval starosta Raškovic Jiří Blahuta.

Ten po čtvrtečním přestřižení pásky za účasti desítek hostů a několika stovek diváků obstaral také úvodní slavnostní výkop. Na palubovce se pak představili místní sportovci.

Hrací plocha haly je velká 44 krát 24 metrů. Palubová podlaha je rozdělená pro florbal, basketbal, tenis a volejbal – ten se může hrát na centrálním kurtu, ale i napříč na třech dalších kurtech.

Dále sportovci mohou ocenit dva badmintonové kurty. Kromě sportů bude hala sloužit dalším volnočasovým aktivitám či kultuře. Hala nabídne pět šaten pro 120 sportovců se samostatnými sprchami a toaletami, jedna šatna bude určena rozhodčím. Na tribunách se může posadit kolem 240 diváků.

Podnětem pro stavbu haly kromě žádostí občanů byla podle Jiřího Blahuty hlavně potřeba základní školy. Uvedl, že o umístění stavby se vedly dlouhé debaty s ředitelkou Hanou Kachtíkovou.

„Jednou z variant bylo zasazení haly do svahu nad školou. Po úvaze, že by se muselo odtěžit několik tisíc kubíků zeminy a přeložit hlavní vodovodní řad, tato varianta padla a vybrala se druhá varianta – vedle školy z východní strany," popsal starosta Raškovic.

„Je to výrazný počin nejen pro školu, ale i pro Raškovice. My jsme obrovská škola – i se školkou máme 430 dětí. Stávající tělocvična měla rozměry devět krát osmnáct metrů, což byla mizérie," řeka minulý týden ředitelka ZŠ a MŠ Raškovice Hana Kachtíková s tím, že stará tělocvična bude sloužit nadále třeba gymnastice.

Zastupitelstvo obce schválilo stavbu tělocvičny loni v únoru. Firma, která vyhrála výběrové řízení, začala podle starosty stavět červenci. Stavbu předala předposlední prosincový den, pak přišly na řadu dodělávky.