Ve Frýdku–Místku se v úterý 27. ledna hodnota polétavého prachu vyšplhala až přes číslo 170, v Třinci se dokonce přiblížila k hranici 190. Zlepšení meteorologové předpokládají výhledově ve druhé polovině týdne.

V případě zhoršeného ovzduší platí doporučení omezeného pobytu venku, větrat by se mělo jen krátce a intenzívně. Zvýšené koncentrace znečišťujících látek v ovzduší nemusí přímo vyvolat onemocnění, ale často mají za následek zhoršení nemocí, především nemocí dýchacích cest a srdečně cévních. Snižují odolnost organismu, který pak snadněji podlehne virovým či bakteriálním infekcím.

„Žádáme spoluobčany, kteří žijí a podnikají v této lokalitě, aby v těchto dnech svým jednáním minimalizovali množství vypouštěných škodlivin do ovzduší. Provozovatelé velkých zdrojů mohou ke zlepšení stávající situace přispět tím, že optimalizují výrobu za účelem minimalizace vypouštění znečišťujících látek do ovzduší,“ řekla mluvčí Moravskoslezského kraje Petra Špornová. Lidé by měli být více ohleduplní ke svému okolí a zejména v těchto dnech využívat ekologická paliva (například zemní plyn oproti tuhým palivům) ve svých domácích topeništích a při cestách přednostně využívat služeb městské hromadné dopravy.