Město má zase jeden kout hezčí a důstojnější. Generální úpravou totiž prošlo prostranství okolo památníku na ulici 8. pěšího pluku v místě takzvaných Čajánkových kasáren, který symbolizuje národní odpor proti německým okupantům v roce 1939. Práce na rekonstrukci okolí tohoto památníku byly právě dokončeny.

„Změn doznaly zpevněné plochy kolem památníku, upravena byla okolní vzrostlá zeleň a doplněn byl i mobiliář,“ shrnula nejpodstatnější změny mluvčí frýdecko-místeckého magistrátu Jana Matějíková. Doplnila, že asfaltové zpevněné plochy u památníku byly odstraněny a místa po nich pokryly kamenné řezané kostky v barevné kombinaci světlé a červené žuly a černého syenitu.

„Stávající kamenné plochy zůstaly beze změn, byly ale očištěny, stejně jako dvě kamenné lavice. Hlavní dominanta, pomník z žulového kvádru s osazenou bronzovou deskou, prošel kosmetickou úpravou, obnoven byl nápis zlatými písmeny,“ popsala Jana Matějíková.

Kromě toho prošla úpravami i okolní zeleň. „Zeleň byla prořezána a nově zde vznikly dva záhony trojúhelníkového tvaru, které zdobí kvetoucí rostliny,“ pověděla mluvčí. U památníku také stojí nová informační tabule s popisem dramatických událostí, které se odehrály na tomto místě 14. března 1939. „Náklady spojené s úpravou okolí památníku na ulici 8. pěšího pluku dosáhly téměř 1,4 milionů korun a uvolněny byly z městského rozpočtu,“ dodala Jana Matějíková.