Sedmnáct látkových panenek s vlastními jmény představuje skutečné dítě, které bude v rámci očkovací kampaně UNICEF v rozvojových zemích proočkováno proti šesti hlavním smrtelným dětským chorobám, jakými jsou například spalničky, záškrt, černý kašel, tetanus, tuberkulóza nebo dětská obrna.

Růženka, Rézinka, Klaudie, Sára v kloboučku, indiánka Ribana, Pink a další z panenek si nyní bude hledat cestu k adoptivním rodičům. Žádné z nich nechybí rodný list, kde jsou uvedena nejen jména jejich autorů, ale také vlastní jméno, občanství, rok narození, výška, barva vlasů a očí.

„Tuto krásnou akci pořádáme již sedmým rokem, na což jsme všichni pedagogové naší školy velmi hrdi. Předáním panenek se završuje jejich každoroční proces tvorby, který se nese v duchu multikulturní výchovy a výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech,“ řekla v úvodním slovu ředitelka školy Ilja Maloušková.

Celou slavnostní událost zpestřily svým kulturním vystoupením děti a studenti ze střední Praktické školy dvouleté Frýdek-Místek. Nechyběla ani filmová prezentace Davida Moravce, o které prozradil: „Byl jsem pověřen, abych natočil film o našich školách. V poslední době se toho mnohé událo. Sloučili jsme se s jinou školou a přestěhovali na novou budovu. Předchozí prezentace tedy nebyla již aktuální. Obrazový materiál je nejvhodnější pro rychlé představení naší školy, kdy je možné v krátkosti zhlédnout, co vše naši žáci i pedagogové spolu dokáží.“

Nejen filmové dílo je možné si prohlédnout na webových stránkách školy – www.ruzovka.eu.

Jitka Vachtarčíková byla jednou z těch, která se na šití panenek vlastnoručně podílela. „Příprava je velice náročná. Nejdůležitější však je si ujasnit, jak taková panenka bude vypadat. Vzhledem k tomu, že již mám nějaké zkušenosti a nejedná se o první dílko, letošní práce mi zabrala tentokrát týden – po večerech,“ dodala s úsměvem zástupkyně ředitelky, která ušila rovnou dvojčata.

Celá slavnostní událost se konala za přítomnosti dvou vzácných hostů, kterými byly Barbara Hardy a Margaret Wright ze sesterské speciální školy. Obě přiletěly z Panama City na Floridě v USA, kde má škola s názvem Margaret K. Lewis School své zázemí.

Nejen program, ale i panenky se jim zalíbily natolik, že s nimi do vlasti odcestují hned tři panenky.

Za cenu 600 korun si zbývající látkové děti může adoptovat každý, kdo navštíví Modrý salónek místecké knihovny.

„Budeme pilné a budeme se snažit všechny panenky prodat,“ prohlásila o záměru, který je záslužným činem Pavla Břížková, zástupkyně ředitele Městské knihovny Frýdek-Místek.

„Velice nás těší, že se můžeme dlouhodobě podílet na realizaci zmíněné humanitární akce, jejíž výtěžek je určen skutečně pro ty nejpotřebnější,“ uzavřel ředitel knihovny Tomáš Benedikt Zbranek.

GLOSA MARTINA ŠRUBAŘE: Prodejem panenek zachrání životy

Pomáhat potřebným a nemocným se dá různými způsoby. Pokud se do té pomoci zapojí děti školou povinné , pak to má i výchovný efekt. V dnešní době, kdy je převážná většina mladých doslova závislá na mobilních telefonech, MP3 přehrávačích a počítačích, je jen chvályhodné, pokud škola, zájmové kroužky a rodiče vedou mladou generaci k nezištné pomoci.

Takovým názorným příkladem je například akce, která se uskutečnila v Modrém salonku Městské knihovny ve Frýdku-Místku, kde se předávaly panenky pro UNICEF, které vyrobily děti ze Speciálních škol ve Frýdku-Místku. Výtěžek z prodeje bude následně předán na speciální konto, z něhož se financuje očkovací program dětí v rozvojových zemích.

Proto doufejme, že se v našem regionu najde dostatečný počet lidí, kteří se rozhodnou na dobrou věc přispět. Měla by to být i výzva pro výdělečné podniky, podnikatele a místní politiky, kterých se jaksi ekonomická krize netýká. Maximálně se o ní dovídají jen z médií. Peníze v tomto případě znamenají konkrétní pomoc do oblastí, kde se děti nemají tak dobře jako u nás.

Výdobytky moderní techniky neznají ani z vyprávění, z televize už vůbec ne, protože žádnou nemají. Vědí jen, co je to každodenní bída a hlad.