Výsledkem probíhajících stavebních prací bude 67 nových kolmých parkovacích míst, zrekonstruovaný povrch cesty i chodníků a nové veřejné osvětlení. Stavební práce by měly být hotovy do začátku prázdnin a na podzim přijde na řadu ještě výsadba stromů, keřů a dalších trvalek, které vytvoří v ostrůvcích zeleně hustý porost měnící svou barevnost a texturu během celé vegetace.

I poté, co bude parkoviště sloužit svému účelu, stavební ruch v této lokalitě neutichne. Po rekonstrukci povrchu cesty a výstavbě parkoviště přijdou na řadu opravy navazujících chodníků ve Slezské ulici. „Reagujeme na přání lidí bydlících v této lokalitě, kteří se na nás obraceli, proto se rada města rozhodla vyjít těmto požadavkům vstříc a provést stavební práce komplexně,“ uvedla starostka Třince Věra Palkovská.

Rekonstrukcí projdou tři stávající chodníky vedoucí ze Slezské ulice okolo domů č. p. 738, 739 a 740 a úsek od již předlážděného chodníku až po chodník v ulici Seifertově.

Povrch pěších komunikací je navržen rovněž ze zámkové dlažby s betonovým obrubníkem. Práce začnou u domu č. p. 738.

„Výstavbou nového parkoviště ve Slezské ulici nekončíme. Parkování věnujeme velkou pozornost i nadále. Parkovacích míst nebude nikdy dost nejen v našem městě, ale v celé ČR, protože aut stále přibývá. Ani Třinec není nafukovací, v minulosti se při výstavbě sídlišť nepočítalo s tím, že by dnes na rodinu mohla připadnout dvě i tři auta. Krok po kroku budeme přidávat další parkovací místa na území celého města, ale na druhou stranu chceme, aby veřejný prostor zůstal místem k setkávání, k zábavě, aby v něm byl dostatek zeleně nebo dětských hřišť. Nová parkovací místa nejsou zdaleka jen o penězích, ale i o možnostech, kde je vybudovat. Na řadě míst komplikují situaci inženýrské sítě nebo nám nepatří pozemky,“ dodala starostka s tím, že řešením by bylo využití menšího prostoru k parkování více aut najednou.

„Vracíme se k myšlence parkovacích domů a parkovacích boxů, které mohou řešit situaci na sídlištích na Sosně, ale i na Terase. Po vybudování obchvatu teď budeme směřovat pozornost hlavně k chodníkům, parkovištím a rekonstrukcím místních komunikací,“ uzavřela Palkovská.