Právě k takové kombinaci došlo dnes, v pátek 13. května.

Hlasujte v anketě: >>>
Je pátek 13. neštastný den?

Proč je vlastně pátek třináctého v mnoha zemích považován za nešťastný den? Zdůvodňuje to hned několik pramenů. Podle křesťanů byl pátek dnem smůly a neštěstí. Proč? Protože podle nich právě 13. dne v měsíci na Velký pátek byl ukřižován Ježíš Kristus, protože při Poslední večeři sedělo u stolu třináct lidí a protože ten třináctý z nich byl Jidáš, který, jak známo, Krista zradil.

Konkrétní možnou podobu však tato pověra dostala po pátku 13. října 1307 tentokrát pro templáře. Ten den začal francouzský král Filip IV. Sličný s jejich pronásledováním a neměl žádné slitování. Po zatčení byli rytíři templářského řádu mučeni a popravováni. Události vedly až k zániku řádu.

Není divu, že pozůstalí a následovníci začali považovat pátek třináctého za přímo ďábelsky nešťastný den.

KOMENTÁŘ Ivana Pavelka:Pátek třináctého - užijme si ho

Letos je jediným v tomto roce. Řeč je o pátku, který nese ve svém datu číslo 13. Ano, vychází pouze na květen. Pak už do konce roku ne. Jednou bude v datu dvanáctka, jindy čtrnáctka, ale pátek třináctého už letos nebude.

Věřme, že Česko nepostihne ničivé zemětřesení ani záplavy, že nám nezemře nikdo blízký, nevyhoří nám dům, neokrade nás zloděj kreditních karet ani nás nepotká nějaká jiná nepříjemnost. Ta nás totiž může potkat kterýkoliv jiný den. Třeba zrovna v pátek 11. 11. 2011 v 11 hodin 11 minut.

Špatné zprávy si datum nevybírají, přicházejí tak, jak je přináší život. Není proto důvod bát se už od čtvrteční půlnoci. Přichází přece pátek, což je předzvěst víkendu a pro mnohé lidi i dvou dnů volna. Tak si jej užijme!

Ne tak, jak to myslel básník Horatio svým výrokem Carpe diem (tedy v podstatě Užij dne posledního), ale příjemně, tak jak se dá užít kteréhokoliv jiného pátku. Neboť, řečeno slovy jiného klasika, nejztracenější den je ten, v němž jsme se nezasmáli…