Provoz v nově rekonstruovaných prostorách infekčního pavilonu bude spuštěn 4. července. Stavební úpravy se prováděly tak, aby se celé oddělení přirozeně rozdělilo na část laboratorní a nekroptickou. „Propojení laboratoří zajišťuje logickou návaznost probíhajících vyšetření, celé oddělení je vybaveno vzduchotechnikou. Novinkou je moderní přikrajovací box. Jde o pracoviště, kde se připravují vzorky pro mikroskopické vyšetření. Box je vybaven přívodem i odtokem vody a odsáváním par, díky tomu umožňuje vysoký komfort práce,“ komentuje novinky primář oddělení patologie Martin Baník. „Vybavení pitevního traktu je zcela nové. Kromě hydraulických stolů máme k dispozici špičkovou technologii pro úschovu těl zemřelých. Výhodou nového zařízení je podstatné usnadnění práce personálu a především zachování vysokého standardu piety k zemřelým,“ doplnil Baník

Další novinkou na oddělení patologie je přístroj umožňující peroperační vyšetření tkáně – kryostat. Ten dokáže zmrazit tkáň a prakticky okamžitě tak vyrobit vzorek vhodný k vyšetření. „Klasická příprava vzorku k vyšetření patologem trvá 24 hodin. Pokud chirurg při operaci odstraní například tkáň s nádorem, potřebuje se přesvědčit, že opravdu odstranil celý nádor. Díky kryostatu můžeme toto zásadní vyšetření provést do několika minut od chvíle, kdy tkáň dostaneme,“ vysvětlil Baník. „Do deseti minut jsme schopni operatérovi na sále říci, zda stávající řez při zákroku je dostačující nebo je nutné v operaci pokračovat. Kryostatem připravené vzorky mají nižší vypovídací schopnost, proto vyšetření musí provést zkušený patolog. Správnost rozhodnutí samozřejmě ověřujeme dodatečným vyšetřením vzorků tkáně připravených standardním postupem. V čase operace je ovšem rozhodující rychlost a tu nám kryostat zajistí,“ řekl Baník.

Oddělení patologie patří mezi nejdříve otevřená oddělení Nemocnice Třinec. Původní prostory oddělení byly kolaudovány hned po výstavbě nemocnice v roce 1959. Od té doby se prováděly pouze drobné úpravy a běžná údržba. Od letošního července se oddělení patologie zařadí mezi špičkově vybavená moderní pracoviště.