„Z rozpočtu města jsme uvolnili 400 tisíc korun na úhradu provozních nákladů spojených s projektem Senior Point, tedy informačním střediskem seniorů, které bude od nového roku k dispozici v prostoru služebny městské policie v křížovém podchodu," řekl náměstek primátora Libor Koval, který má sociální oblast ve své kompetenci.

„Seniorům nabídne informace z různých oblastí, které se dotýkají jejich života, od nabídky volnočasových aktivit, přes informace o tom, jak uzavírat určité typy smluv, až po prevenci a bezpečnost. Peníze od města získá také místní nemocnice, jejímž provozovatelem je Moravskoslezský kraj. Milion korun z městského rozpočtu je určeno na pořízení nemocničních lůžek s polohováním, včetně příslušenství," dodal náměstek.

Zastupitelé města se také zavázali podílet se na spolufinancování rekonstrukce budovy, v níž vykonává svou činnost léčebna dlouhodobě nemocných Gaudium. V rámci projektu Srdce se zavázali uhradit 15 procent celkových nákladů, nejvýše však 4 miliony korun. Budova je v majetku Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, vždy sloužila pro potřeby lidí, původně byla vybudována jako sirotčinec, za války sloužila jako škola a po válce v ní byl ústav pro důchodce. V současnosti je v budově provozována léčebna dlouhodobě nemocných, která rozšiřuje možnosti zabezpečení kvalitní zdravotní a sociální péče občanům žijícím na tomto území.

„Z rozpočtu města bylo uvolněno také 30 tisíc korun na úhradu části výdajů spojených s nákupem speciálního invalidního vozíku pro tělesně postiženého Radima Běleše z Frýdku-Místku, který je úspěšný v atletice, město velmi dobře reprezentuje, z poslední paralympiády z Londýna přivezl stříbrnou medaili," uzavřela mluvčí magistrátu Jana Matějíková.