Během společného pobytu se pěstounské rodiny zúčastnily odborné části semináře věnované terapeutickému rodičovství.

Přednáška přinesla spoustu přínosných a užitečných informací a poznatků. V sobotu odpoledne byl pro všechny děti připraven sportovní program, realizovaný pracovníky českotěšínského Střediska volného času Amos. Děti se účastnily soutěží rozvíjejících rychlost, obratnost, přesnost, rovněž si během her zkusily i týmovou spolupráci.

Semináře se zúčastnilo 9 pěstounských rodin s celkem 15 dětmi. Realizátor akce Město Český Těšín tímto dlouhodobě vyjadřuje pěstounským rodinám svou podporu a poděkování a zároveň rozšiřuje informace o potřebnosti pěstounské péče do povědomí dalších občanů.

Osobní poděkování a ocenění práce pěstounů přijeli vyjádřit zástupci města i městského úřadu – místostarosta Vít Slováček a vedoucí odboru sociálního Jana Rodáková.