„Bude to reprezentační dotazníkový průzkum, kterého se zúčastní pět set obyvatel. Proběhne v dubnu,“ řekl Lubor Hruška-Tvrdý, hlavní expert společnosti, která celou zakázku za bezmála dvě stě tisíc korun získala.

Hutnické město zestárne

„Aby ten průzkum nebyl drahý, zvolili jsme telefonické interview. Budeme dělat rozhovory s občany. Toto se ukazuje jako velmi efektivní způsob, který šetří náklady. Máme zkušenosti z Bruntálu, ze Vsetína, dělali jsme průzkum u podnikatelů. A tito lidé reagují dokonce lépe, než když je navštěvují tazatelé přímo v domácnostech,“ prohlásil Lubor Hruška-Tvrdý. Firma už v březnu zpracuje sociodemografický rozbor, který ukáže, jak rychle se mění věková struktura lidí v Třinci, a podle Hrušky dojde i na prognózu do roku 2025.

Firma bude mít k dispozici také data z městského úřadu. „Samozřejmě dochází k tomu, že obyvatelstvo bude stárnout, s tím vznikají další sociální problémy,“ pravil expert.

Výstupy se má od dubna zabývat výbor pro strategický rozvoj města. Vzniknout mají i tři pracovní skupiny se zaměřením na bydlení, sociální oblast a osvětu a poradenství.

Sčítání lidu potřebné údaje neřeší

Lubor Hruška-Tvrdý tvrdí, že studie je pro město mnohem lepší než březnové sčítání lidu, a to nejen proto, že výsledky sčítání budou k dispozici nejdříve za rok a půl. „Musím upozornit, že tam nejsou například údaje o příjmech lidí,“ řekl. Poznamenal, že pokud chce nějaké město „měřit spokojenost“ obyvatel, musí si zadat vlastní průzkum.

Klíčová data se týkají bydlení. „Sčítání lidu vůbec neřeší rozličné vlastníky na území Třince. Kromě města jsou tady společenství vlastníků, družstevní byty a tak dál. Nás zajímá i obsazenost bytů. My musíme zmapovat, jestli je v Třinci bytů dostatek, jaké to jsou, kým jsou obsazeny, a sčítání lidu toto vůbec neřeší,“ uvedla starostka Věra Palkovská. Připomněla, že nájmy se zvyšují u čtyř tisíc bytů soukromého vlastníka, což se může týkat až dvanácti tisíc lidí, město ale podle ní musí celou věc řešit komplexně. Půjde třeba o to, zda a jak se budou měnit zásady při obsazování městských bytů.

Sociální tlaky lze očekávat, říká profesor

„Vtip celé studie je v tom, že bychom měli zjistit, jaká je tato třinecká komunita ve své struktuře a jak bude pokračovat ve svém vývoji. Není to jenom o bytech, je to o spokojenosti v životě vůbec,“ shrnul Vítězslav Zamarský, profesor Vysoké školy podnikání Ostrava, který na studii spolupracuje.

„Dostaneme se ke značnému množství dat, mohla by to být zajímavá databáze. Když ji alternativně zpracujeme, byla by tu šance číst z toho jakési závěry,“ naznačil. „Je to vlastně preventivní opatření. Materiál, jakým způsobem předcházet možným sociálním tlakům, jež skutečně očekávat lze,“ řekl Vítězslav Zamarský.

Ke studii chystají i veřejnou konferenci

„Situace v sociální oblasti bude doopravdy přituhovat,“ míní i Lubor Hruška-Tvrdý. Jeho firma zvítězila ve výběrovém řízení, když nabídla zpracování studie za cenu 196 tisíc korun. „Tato cena je velice optimální,“ řekl doslova expert. „Řekl bych, že to jsou ceny takzvaně ostravské, nikoli pražské.“ Celá studie bude hotova do 30. září, ještě před tím chce firma uspořádat veřejnou konferenci.