Volebními stranami, které společně podaly tento návrh, jsou: Úsvit přímé demokracie, Česká strana sociálně demokratická, Sdružení politické strany Strana Práv Občanů a nezávislých kandidátů, Coexistentia a Komunistická strana Čech a Moravy. Tento návrh tedy podala nadpoloviční většina volebních stran zúčastněných ve volbách v městě Třinci.

Důvodem k podání tohoto návrhu jsou údajně vícenásobné informace zástupců všech pěti volebních stran v okrskových volebních komisích o nestandardním průběhu sčítání volebních lístků, absence kontrol výsledků sčítání v některých okrscích a omezení přístupu jednotlivých členů komisí ke kontrole volebních lístků v některých okrscích v městě Třinci.

Souběžným důvodem k podání tohoto návrhu pak bylo to, že v závěru sčítání jednotlivých okrsků došlo k procentuální změně získaných hlasů u dvou volebních stran, když jejich dosavadní průběžný volební zisk i vzájemný odstup byl poměrně konstantní, a ke změně volebního zisku, určujícího i počet získaných mandátů, došlo až v samotném závěru sčítání.

Deníku tyhle informace potvrdil Radim Turek, který kandidoval za ČSSD.