Od začátku roku do konce srpna bylo na pile v Paskově zpracováno téměř 639 000 plnometrů (metrů krychlových) kulatiny. Kvalita suroviny se nyní pohybuje okolo průměru, což je vzhledem k letní sezóně obvyklé, neboť v letních měsících vytěžené dřevo obecně nevykazuje takovou kvalitu jako dřevo vytěžené v zimním a jarním období.

„Napadení suroviny z okolních lesů lýkožroutem se neprojevilo díky počasí, byla chladnější zima a průměrně teplé léto, a dále díky obranným opatřením – lapačům a lapákům. Kvalita dováženého dřeva je standardní,“ uvedla finanční a správní ředitelka společnosti Marie Wagnerová.
V lesích se v průběhu léta a začátkem podzimu provádějí tzv. výchovné zásahy. Jedná se o určitá ozdravná opatření, kdy se těží poškozené dřevo nižší kvality včetně stromů napadených kůrovcem. Tímto se lesy pročišťují. V důsledku toho se do pily dostává přibližně od června do září či října méně kvalitní dřevo.

I postižené stromy pila umí zpracovat

„Pila v Paskově však dokáže postižené stromy zpracovat a najít pro ně odbyt, což je pro zdejší region velkým přínosem. Mezi odběratele společnosti patří i zákazníci, kteří ve velkém zpracovávají rovněž dřevo nižší kvality, například na výrobu palet nebo ochranných obalů,“ dodala Wagnerová.

Cesta suroviny z lesa až k odběrateli má minimální prodlevy. Důležité je, že se pila nachází v blízkosti postižené oblasti, s napadeným dřevem se tedy zbytečně nemanipuluje. Pila je schopna takové dřevo rychle zpracovat a najít zákazníka, který je dále využije. Díky velkokapacitním technologiím je závod za den schopen zpracovat průměrně 3 300 plnometrů kulatiny, což zaručuje rychlou obrátku suroviny – dřevo obvykle nezůstane na skladě déle než 2 dny.

Lapače kůrovce jsou i v areálu

Aby se zabránilo případnému šíření kůrovce z dovezených kmenů do okolí pily, jsou přímo zde umístěny lapače – pasti s feromonovou návnadou, ve kterých letící škůdce uvízne. Kmeny jsou na pile nejdříve odkorněny a kůra je spálena v kotelně, čímž jsou kůrovec, popřípadě zárodky jiných škůdců, zničeny. Kulatina postižená kůrovcem má znatelná místa napadení především na povrchu kmene, který je však opracováním „očištěn“. Přestože napadené dřevo zamodrává, nepředstavuje to technický problém, nýbrž pouze estetický nedostatek. Pokud je kvalita pořezané kulatiny vyhodnocena jako nedostačující (posuzuje se například barva, struktura dřeva – načervenalá barva značí počínající hnilobný proces; dírky a chodbičky svědčí o napadení dřevokazem), pak je tato kulatina odeslána na „výhoz“, při němž je zpracována na štěpku a piliny.

Štěpka dále putuje na výrobu celulózy do blízkého závodu Biocel, piliny slouží k výrobě pelet v sousední peletárně.
Kvalita dřeva zpracovávaného na paskovské pile je garantována certifikátem ISPM 15, jehož je společnost držitelem. Certifikát je zárukou, že řezivo neobsahuje zárodky dřevokazného hmyzu a hub. Dřevo, přestože kvůli napadení kůrovcem či jinými škůdci ztratilo původní kvalitu, v pilařském závodě opět nabývá na své hodnotě.