V mateřské škole v Písku je možné k dnešnímu datu umístit 90 dětí. S ohledem na končící platnost výjimky, která byla udělena Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, by nebylo možné od 1. září letošního roku umístit v MŠ 23 dětí.

Mateřská škola je v současné době v budově č.p. 60 – s kapacitou 67 dětí. Další učebna MŠ s počtem 23 dětí je provizorně umístěna v budově základní školy, konkrétně v učebně školní družiny, čímž je narušován provoz školní družiny a není možné zajišťovat činnost družiny v plné míře, ani základní školy (děti se stravují v prostorách cvičné kuchyně).
Obec Písek požádala o prodloužení výjimky do 31. prosince 2018 s tím, že rekonstrukcí zmíněné budovy bývalé pošty vzniknou dvě třídy pro mateřskou školu.

„Prodloužení výjimky máme potvrzeno,“ řekla starostka Písku Věra Szkanderová a dodala, že už je ukončeno výběrové řízení na zhotovitele.

Pokud by se Písečtí nepustili do rekonstrukce, nastal by v září ne moc optimální scénář – ukončení výjimky od hygieniků, předškoláci by museli opustit školu a 23 dětí by zde nemohlo navštěvovat mateřskou školu. „Což by bylo špatné, protože zajistit dětem školku je prvotní službou pro občany ze strany obce. Maminkám, když by chtěly nastoupit do práce, by tak vyvstaly potíže, kam děti umístit do předškolního zařízení,“ vysvětlila starostka, podle které si obec chtěla pro rekonstrukci „pomoci“ dotačními penězi.

„Na vyhlášení výzvy jsme čekali téměř tři roky, bohužel na navyšování kapacity v MŠ nebyla dotační výzva vyhlášena. V době, kdy jsou nízké úrokové sazby jsme se rozhodli pro čerpání úvěru a finanční rezervu ponechat pro případnou rekonstrukci obecního úřadu, popřípadě dalších investičních akcí,“ uzavřela Szkanderová.