Majetkoprávní příprava stavby je sice téměř dokončena, ve vlastnictví státu je 96,5 procenta potřebných pozemků, přesto zde zůstává nevyřešený problém. Dvě vyvlastňovací řízení totiž byla napadena stížností u Nejvyššího správního soudu. „Ten svým rozsudkem vrátil celý proces znovu na začátek,“ informovalo Ředitelství silnic a dálnic, které má přípravu stavby na starosti.

Nová přeložka silnice I/68, která patří mezi závazky státu vůči významným investorům na území Moravskoslezského kraje, má být významnou spojnicí mezi dálnicí D48 mezi Frýdkem-Místkem a silnicí I/11. Stávající cesta prochází zejména v Hnojníku a Stříteži hustě zastavěným územím. Motoristé tam při průjezdu obcemi musejí zpomalit na rychlost 50 kilometrů v hodině, v případě nehod se na úzké dvoupruhové silnici rychle tvoří kolony. Ve Stříteži je také přejezd železniční tratě.

Místní lidé se navíc obávají, že po dokončení obchvatu Třince v úseku od Bystřice až po Nebory doprava v obcích ještě zhoustne. Už teď tudy denně projede podle výsledků celostátního sčítání dopravy osm tisíc vozidel, téměř šestinu z nich tvoří těžká nákladní vozidla.

Překážkou k zahájení stavby však nejsou pouze vlastnické spory. Krajský úřad už vydal stavební povolení téměř na celou stavbu silnice, nicméně všechna tři vydaná stavební povolení byla napadena. Dohromady přišlo pět odvolání. ŘSD by přitom chtělo začít stavět už na podzim, ostatně v září loňského roku vypsalo výběrové řízení na dodavatele stavby. Předpokládané náklady se šplhají na více než 2,5 miliardy korun bez DPH. Přeložka má měřit 5,4 kilometru, součástí stavby bude patnáct mostních objektů a dvě mimoúrovňové křižovatky.

Plánovaná silnice se s potížemi při přípravě potýká dlouhodobě. Komplikace přinesla například předloňská novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, takzvaná EIA. Řešila se změna povrchu vozovky z asfaltového na hlučnější cementobetonový, která ale podle loňského rozhodnutí nemá mít významný vliv na životní prostředí.