Jenže právě tak se oficiálně jmenuje investiční záměr, z něhož mají obavy.

Projekt má na starosti firma Nehlsen Třinec, ve které má město poloviční podíl. Na její popud sice začal krajský úřad posuzovat vliv budoucí stavby na životní prostředí, tedy zkráceně EIA, zjistilo se ale, že chybí nutný souhlas Třineckých železáren (TŽ). Řízení bylo ihned zastaveno, podle radnice se připravuje návrh dohody s hutí a jednat se o tom má už během listopadu.

Počítá se s tím, že osmihektarový areál bude mít kapacitu 85 tisíc tun ročně. Muž, který žije v Třinci-Podlesí, upozorňuje, že projektovaná kapacita je 21 878 nákladních aut ročně, tedy asi 87 denně. Myslí si, že ve skutečnosti to bude znamenat „co pět minut nákladní auto". Navíc se prý nenavrhuje žádné opatření proti prachu a hluku z areálu. Radnice ale trvá na tom, že na lidi bere ohled.

Více přinese páteční Frýdecko-místecký a třinecký deník.