„Na magistrátu ve Frýdku-Místku bylo zapečetěno 80 pokladniček se znakem Charity. Rozděleny byly mezi vedoucí kolednických skupinek, kteří jsou navíc vybaveni průkazkou nebo plnou mocí, jež je opravňuje k nakládání s pokladničkou,“ pověděla mluvčí frýdecko-místeckého magistrátu Jana Matějíková.

„Koledníci vybírají do kasiček peníze na pomoc pro seniory a lidi v tíživé situaci. Darujícím za odměnu rozdávají sladké tříkrálové cukříky a malé kalendáře. Sbírka se letos koná již po desáté a bude ukončena 14. ledna,“ doplnila mluvčí.

Z výtěžku letošní Tříkrálové sbírky budou podpořeny především služby pomáhající seniorům a lidem v tíživé situaci. „Největší část záměrů, která byla Tříkrálovou komisí schválena, je zaměřena na podporu služeb pro seniory a nemohoucí, ať už jsou to služby pobytové či terénní. Další velkou skupinu záměrů tvoří pomoc lidem bez domova a v tíživé situaci. Třetí velkou skupinou je pak podpora služeb pro děti a mládež,“ uvedl jeden z koordinátorů sbírky Martin Hořínek. Dodal, že zhruba desetina výnosu sbírky poputuje na humanitární pomoc do zahraničí.