Řeka Lučina toto množství vody bezpečně zvládá. Vodohospodáři drží hladinu řeky pod limitem prvního povodňového stupně. Ten by byl překročen až při odpouštění více než 10 kubíků. V krajním případě může Žermanická přehrada dvěma spodními výpustěmi propouštět více než 30 kubíků.

Přestože současný zvýšený odtok nedosahuje ani prvního povodňového stupně, lidé by se měli mít na pozoru. Hladina řeky je zvýšená, břehy jsou po zimě podmáčené a může hrozit jejich sesunutí. V blízkosti řeky je proto nutné se pohybovat s maximální opatrností.
Sousední Těrlická přehrada v sobotu odpouštěla do Stonávky kolem 5 kubických metrů vody za sekundu.

Na řekách v Moravskosleszkém kraji se zvýšené průtoky projevily na Odře, která už dosahuje prvního povodňového stupně, stejně jako říčka Porubka. (bb)