„Výluky v úseku železniční stanice Mosty u Jablunkova a v úseku Návsí – Bystřice budou o čtrnáct dní prodlouženy, a to z důvodu klimatických podmínek. Výluka v Mostech nám končí 9. srpna, Návsí – Bystřice 12. července. Tak to má stavebně končit a kolej bude uvedena do provozu,“ řekl ve čtvrtek Karel Veškrňa ze Stavební správy Olomouc, která spadá pod státní organizaci Správa železniční dopravní cesty (SŽDC).

„Někde musely být práce zastaveny úplně, protože jsme jednoduše nemohli pokračovat. Největším problém byl na mostě přes Olši, kde voda vyryla kráter. U trati se sesunul svah, my jsme vodu před tím místem museli odvést jinam,“ dodal.

Na několika místech byly poškozeny svahové kužely u mostů a propustků. Veškrňa naznačil, že škody nejsou značné, všechny povodňové události si podle něj vyřídí zhotovitel s pojišťovnou. „Oni samozřejmě musejí být pojištěni,“ konstatoval. Práce na koridoru jsou již na všech místech obnoveny. - přečtěte si také: Stavbaři budou i letos na řadě míst regionu

Stav železničního tunelu v Mostech u Jablunkova, nad nímž se loni v listopadu propadla zemina, květnové deště nezhoršily. „Vím o sesuvech, které jsou tam po okolí. Ale minulý týden jsem mluvil s hlavním manažerem stavby, který říká, že toho tunelu se ty sesuvy nedotýkají,“ uvedl Vladislav Beneš, mluvčí společnosti Subterra, která tunel razí.

„Investorovi byly předloženy různé varianty, kterými by bylo možné tu stavbu dokončit, a je na něm, aby vybral tu nejvhodnější,“ shrnul Beneš. Předpokládá, že by se mohlo začít někdy ve třetím kvartále, tedy v červenci, ale možná až v září. „Nazývejme to reálnou variantou,“ pravil mluvčí. U všech variant jde o zhruba stejnou délku trvání stavby.