Z celkového počtu uchazečů o zaměstnání bylo 8 994 takzvaně dosažitelných, to je těch, kteří mohli do zaměstnání nastoupit okamžitě.

Ke konci měsíce dubna bylo bez práce 4 701 žen, které tvořily 48,3 procenta ze všech evidovaných osob a v porovnání s předcházejícím měsícem se jejich počet snížil o 177.

K poklesu došlo také u absolventů a mladistvých, a to o rovných 41 osob. Na konci dubna na kontaktním pracovišti ve Frýdku-Místku evidovali v této skupině 664 uchazečů. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2010 to je o 7,4 procenta méně. Lépe na tom jsou také osoby se zdravotním postižením (ZP). Zde došlo oproti březnu k poklesu o 45 osob. Ke konci dubna jich tak bylo v evidenci 1 569.

„V průběhu dubna požádalo o zprostředkování zaměstnání 963 nových uchazečů, což je oproti stejnému období loňského roku o 120 osob méně,“ uvedl Vladimír Patáčik, ředitel kontaktního pracoviště ve Frýdku-Místku.

Nejvíce umístěných uchazečů našlo uplatnění především v odvětvích obchodu, zpracování dřeva, ubytování, stravování a pohostinství, administrativní a podpůrné činnosti, výroby potravinářských výrobků a výroby kovů, kovových konstrukcí a kovodělných výrobků.

Z nově zaregistrovaných uchazečů o zaměstnání 35 ukončilo svou živnost. V dubnu rovněž ukončilo evidenci a vyřazeno bylo 1 708 uchazečů, z toho 1 584 díky tomu, že nastoupili do zaměstnání. Práci si dokázali najít především v odvětvích stavebnictví, obchodu, zemědělství a lesnictví, výroby kovů, kovových konstrukcí a kovodělných výrobků a v administrativní a podpůrné činnosti.

Pokud jde o pracovní příležitosti, frýdecko-místecké pracoviště evidovalo k 30. dubnu celkem 713 volných míst s místem výkonu práce v okrese. V porovnání s březnem je to o 58 volných míst více než ve stejném období roku 2010, a také o 141 volných míst více než ke konci předcházejícího měsíce. Na jedno volné pracovní místo tak připadalo zhruba 14 uchazečů. Dělníci si mohli vybrat z 503 nabízených volných míst, z ostatních profesí pak z 210 míst. Pro osoby se zdravotním postižením nabízela pobočka 22 vhodných volných míst. Absolventi a mladiství měli šanci obsadit 54 míst.

K 30. dubnu nabízelo frýdecké kontaktní pracoviště nejvíce volných pracovních míst v profesích pomocný pracovník ve výrobě, montážní dělník, prodavač, horník, číšník – servírka, pracovník ostrahy, nástrojař a kuchař.

„Nejžádanějšími profesemi ze strany zaměstnavatelů pak byli zejména pomocní pracovníci ve výrobě, montážní dělníci, pracovníci ostrahy, číšníci a servírky. Dále mohli uspět uklízeči veřejných prostranství, pomocní manipulační pracovníci, finanční a investiční poradci a také kuchaři,“ upřesnil ředitel.

„V rámci aktivní politiky zaměstnanosti bylo vytvořeno a obsazeno v měsíci dubnu celkem 47 nových pracovních míst,“ uvedl Patáčik. „Z tohoto počtu bylo 15 společensky účelných pracovních míst pro uchazeče o zaměstnání ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností, 27 míst na provádění veřejně prospěšných prací a 5 pro samostatně výdělečnou činnost.“

Možnost rekvalifikace využilo v dubnu 120 uchazečů a na konci měsíce navštěvovalo některý z probíhajících rekvalifikačních kurzů celkem 256 lidí, z toho 59 absolventů a mladistvých a 13 osob se ZP.