V horském hotelu Bezruč bude totiž v následujících dvou dnech probíhat již 13. ročník tradiční mezinárodního semináře Bezpečnost elektrických zařízení a ochrana zdraví zaměstnanců, se zaměřením na rizika nebezpečí výbuchu, požáru a prevence".

Přítomní hosté budou mít možnost se seznámit například s novými požadavky norem na nevýbušná elektrická zařízení a se zkušenostmi z provozu, dozví se o nebezpečí výbuchu sprejových sušáren a získají mnoho dalších poznatků.

Atraktivitu dvoudenní konference, které se jen loni zúčastnilo přes 170 lidí, zvýší jako každý rok i tradiční názorné ukázky výbuchů vybraných výbušných vzorků. Ty proběhnou hned první den, ve čtvrtek 13. března, kolem poledne na parkovišti za hotelem. V malebné obci pod Lysou horou tak bude bouchat například cukr, mouka, uhelný prach nebo i hliník.Přínosné pro většinu přítomných bude jistě i večerní společenské setkání.

Akce, na níž přijal pozvání například děkan Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava prof. Ing. Pavel Poledňák, Ph.D. i děkan Hornicko-geologické fakulty VŠB-TU Ostrava prof. Ing. Vojtěch Dirner, CSc, se uskuteční pod záštitou ostravské společnosti VVUÚ a odborných garantů IRIS Elektro a RSBP.

close Anímek z názorné ukázky výbuchů vybraných výbušných vzorků. zoom_in

close Anímek z názorné ukázky výbuchů vybraných výbušných vzorků. zoom_in