„Jsou nádherné za každého ročního období. Na jaře i teď v létě samá zeleň, na podzim to kolem hraje všemi barvami a v zimě se sněhem a mrazem mívají taky svoje kouzlo. Jsme na ně pyšní,“ shodli se obyvatelé Raškovic a Krásné, kde zástavba rodinných domů či rekreačních chat vyrůstá po obou březích bystřiny Mohelnice už od padesátých let minulého století.

„Při každé velké vodě bylo odříznuto Pražmo od Pržna a záplavy i nám ničily mosty,“ řekli místní s tím, že s úpravami Mohelnice se proto začalo někdy na přelomu 19. a 20. století. Povodně v letech 1940 i 1949 nicméně pravidelně likvidovaly jak vysázenou vegetaci, tak výškové zajištění koryta dřevěnými prahy. A tak nakonec padlo rozhodnutí dolní tok Mohelnice soustavně napořád zabezpečit.

Podnik KOVÁRNA, Čeladná, červen 2022.
KOVÁRNA v Čeladné, kouzelné místo s výborným kafem, hosté tu relaxují i pracují

„Celkem tu vzniklo hrazení se sedmnácti kamennými stupni, třemi kombinovanými stupni a jednou kamennou překážkou,“ vysvětlil Břetislav Tureček, technický ředitel státního podniku Povodí Odry, který má vodní tok ve správě. Půlstoletí provozu unikátní soustavy dvaceti kaskád na Mohelnici však znamenalo také konec jejich životnosti ve stávajícím stavu.

Přínos pro bezpečnost

„Kamení obroušené splaveninami o několik centimetrů, degradace pojiva cementové malty, poškození dřevěných kulatin ve vývarech, protrhání některých přelivných hran i závěrečných prahů s tvorbou výmolů…“ popsal Tureček přirozené opotřebovávání kaskády. K tomu podle něj přispívaly i záplavy. Povodí Odry stála celková oprava 91,3 milionů korun bez DPH.

Rekonstrukce objektu bývalého hostince v Raškovicích.
Kauza Stoka: statisícové úplatky, cinknuté Raškovice. Kdo bude další?

„Obnova spádových objektů spočívala ve vybourání poškozených částí a vybudování nových železobetonových konstrukcí, které se obkládaly lomovým kamenem,“ řekl Tureček. Šestnáct kaskád má na břehu migrační rampu (desku se zapuštěnými kameny tvořícími dno), tři takzvanou kynetu ve středu přelivné hrany a u posledního zajišťuje propustnost jeho nízká výška.

Mluvčí státního vodohospodářského podniku Šárka Vlčková uvedla, že obnovené zahrazení Mohelnice od ústí do říčky Morávky bude přínosem pro bezpečnost: „Chrání před povodněmi a vodní erozí, zabezpečují dopravní spojení i spolehlivost rozdělovacího objektu na vodním toku Morávka, jenž mimo jiné slouží k posílení dodávky vody pro potřeby průmyslu až v Ostravě.“