Této historicky první sportovně-společenské události se zúčastnilo celkem 50 lidí - 28 mužů a 22 žen, aby pokořili zhruba šestikilometrovou trať. 

Vzhledem k velkému počtu přihlášených organizátoři místo startu posunuli na lučinský břeh přehrady a některé delší etapy neplaval pouze jednotlivec, ale skupina plavců.

Celá přeplavba tak začala na břehu obce Lučina a končila v Horních Domaslavicích pod kostelem.

"Královskou etapou" byla, jak již dříve Zimní koupelníci upozornili na svém webu, etapa číslo 2, kdy trojice těch nejlepších plavců plavala napříč přehradou.