„Dne 16. listopadu rada kraje rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky, 21. listopadu byl obdobný materiál odsouhlasen radou města Třince,“ uvedla mluvčí kraje Šárka Vlčková.

„Po rozeslání oznámení o ukončení výběrového řízení všem uchazečům, využil vyloučený uchazeč lhůtu pro podání námitek. V současné době se zpracovává vypořádání námitky.

Další postup se odvine od reakce vyloučeného uchazeče,“ dodala Vlčková. Moravskoslezský kraj chtěl podjezd v Třinci stavět už v létě, vyhlášenou zakázku se však rozhodl zrušit. Odhadovalo se, že nové výběrové řízení umožní podepsat smlouvu na konci listopadu, to se však nestalo.

Vlčková již dříve uvedla, že stavbu lze zahájit ihned po podpisu smlouvy, ale v zimním období budou spíše probíhat přípravné práce a plná výstavba se podle ní rozběhne „po odeznění nepříznivých klimatických podmínek“.