Dobu nočního klidu budou moci obce regulovat stále, teď však pouze prostřednictvím obecně závazné vyhlášky. Vyplývá to z novelizace přestupkového zákona, která začne platit od 1. října a která reagovala na nález Ústavního soudu. Podle něj musí obyvatelé obce s dostatečným předstihem vědět o kratší nebo žádné době nočního klidu, aby se na nastalou situaci mohli připravit. „Obyvatelé se nemusí bát o své soukromé oslavy a jiné soukromé události. Novelizace přestupkového zákona se jich nijak nedotkne. Nepodléhají totiž oznamovacímu režimu vůči obci. Mohou se tedy konat i po 22. hodině, pokud neporušují noční klid," uvedla náměstkyně ministra vnitra pro veřejnou správu Jana Vildumetzová.

Například frýdecko-místecký magistrát byl nucen upravit vyhlášku o veřejných hudebních produkcích. Oproti původní se působnost nové vyhlášky rozšiřuje na všechny veřejně přístupné venkovní společenské akce, jejich doba se omezuje do 22 hodin, vyjma pátků a sobot. Zavádí se informační povinnost pro pořadatele kulturních akcí konaných po 22., respektive v pátky a soboty po 1. hodině s tím, že takovéto akce musí magistrátu oznámit 30 dní před jejich konáním a zažádat radu města o povolení jejich pořádání. Vyhláška se nevztahuje na sportovní a kulturní akce bez hudební produkce.

SEZNAM KULTURNÍCH AKCÍ? NA ROK DOPŘEDU

Nová vyhláška má v podstatě reagovat na nově vzniklou situaci, kdy zvuk z hudebních produkcí provozovaných ve venkovním prostoru již není hlukem, což znamená, že krajské hygienické stanice, které doposud měřily intenzitu hluku a v případě překročení limitu udělovaly sankce, už tuto agendu neřeší. Jediným způsobem, jak lze regulovat veřejné hudební produkce ve veřejném prostoru a zajistit veřejný pořádek, je prostřednictvím vyhlášky. Obce a města to řeší dvěma způsoby. Buďto ve vyhlášce stanoví výčet konkrétních akcí s dobou jejich ukončení, nebo obecně stanoví dobu ukončení akcí a zároveň zmocní radu města k udělování výjimek. Například v Hrádku na Třinecku nedávno zastupitelé schválili vyhlášku o nočním klidu se seznamem akcí, které mohou končit až v noci. „První způsob je pro občany přehledný, dozvědí se, které akce se budou na území města konat do pozdních hodin. Na druhou stranu, v případě zařazení další akce na seznam je nutné vyhlášku změnit a samozřejmě schválit a v souvislosti s tím, že vyhlášky schvalují zastupitelé, kteří zasedají zhruba čtyřikrát do roka, není tento způsob zrovna pružný. Druhý způsob, který jsme zvolili my, je díky možnosti udělení výjimky radou města flexibilní a umožňuje rychle reagovat na žádosti o prodloužení konání konkrétní akce," přiblížil primátor Frýdku-Místku Michal Pobucký.

Ve dnech 31. prosince a 1. ledna lze ve Frýdku-Místku akce s reprodukovanou nebo živou hudbou, které se konají ve venkovních prostorách, pořádat neomezeně. Vyhláška nabyde účinnosti 4. října. „Na její dodržování bude dohlížet městská policie. Porušení vyhlášky lze postihnout podle zákona o obcích a zákona o přestupcích, což znamená v rámci blokové pokuty až do výše 5 tisíc korun a v rámci přestupkového řízení až do 30 tisíc korun," uvedla mluvčí frýdecko-místeckého magistrátu Jana Matějíková.