Majitelé pozemků, přes které by v budoucnu měl vést obchvat města, dostali v minulých dnech od Ředitelství silnic a dálnic ČR návrh kupní smlouvy na jejich nemovitosti. V návrzích jsou uvedeny ceny podle odhadů soudního znalce. Nechybí ani upozornění, že se Ředitelství silnic a dálnic musí řídit podle zákona o státním majetku. „Proto jakékoliv vaše stanovisko týkající se výše kupní ceny musíme považovat za odmítnutí našeho návrhu předložené smlouvy a budeme dále postupovat podle zákona o vyvlastnění,“ praví se v mimo jiné v dopise ŘSD adresovaném majitelům pozemků.

Tento dopis ovšem pohnul žlučí Sdružení na ochranu přírody a krajiny ve Frýdku-Místku. Podle něj je tato výzva předčasná, protože občanské sdružení Beskydčan podalo žalobu ke krajskému soudu. „Soud přiznal žalobě odkladný účinek, čímž se pozastavují veškeré účinky vydaného územního rozhodnutí. V současné době proto nelze pro stavbu obchvatu vydat ani stavební povolení ani rozhodnutí o vyvlastnění nemovitostí,“ míní Martin Procházka ze sdružení na ochranu přírody a krajiny. „Občané, kteří nemají zájem nyní pozemky prodávat nebo nesouhlasí s výstavbou jižní varianty obchvatu, by se pohrůžkou vyvlastnění neměli nechat zastrašit. Mohou buď vyjádřit nesouhlas s prodejem svých pozemků nebo tento dopis ignorovat,“ vyzval mimo jiné Martin Procházka. „Vykupovat pozemky se mohou, ale není možné v této fázi hrozit vyvlastněním. Jinak řečeno není povinnost lidí pozemky nyní prodat,“ upřesnil Petr Salamon ze Strany zelených, který s občanským sdružením úzce spolupracuje. Vysvětlil, že sdružení k těmto právním názorům došlo společně s právníkem Ekologického právního servisu Pavlem Černým.

Ředitelství silnic a dálnic však věc vidí jinak. „Rozhodnutí o umístění stavby vydané na stavbu R48 Frýdek Místek – obchvat je v právní moci. To je neoddiskutovatelný fakt. Přiznání odkladného účinku žalobě v žádném případě nenarušilo pravomocnost tohoto rozhodnutí. Z toho tedy vyplývá, že v současné době není možné realizovat nevratné kroky jako je například stavební činnost, tudíž nebude vydáno ani stavební povolení. To ale nic nezměnilo na faktu, že je možné nakládat s pozemky a dalšími nemovitostmi. Je možné vést i vyvlastňovací řízení, což jsme si ověřili na krajském úřadě,“ upozornila tisková mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR Martina Vápeníková.

„Vyjádření nesouhlasu s prodejem samozřejmě vlastníkům nemovitostí neupíráme, ale zároveň upozorňujeme, že u veřejně prospěšné stavby jsou i jiné cesty, jak získat pozemky potřebné pro její realizaci. O tom však sdružení mlčí či mlží a neposkytuje občanům úplné informace,“ uvedla Martina Vápeníková a dodala, že podle ní sdružení na účet jiných řeší své osobní zájmy.