Velká dotazníková akce teď čeká sídliště Riviera. Město má projekt na regeneraci celého sídliště, ke kterému se všeobecně vyjadřovala i veřejnost. Teď město zajímá, co konkrétně lidé chtějí mít před svými domy.

Budou si moci vybrat z možností v dotazníku, který jim město doručí do schránek. Můžou tak říct, jestli mají vzniknout chodníky v místech vyšlapaných tras nebo zda opravit nebo zcela odstranit sušáky na prádlo a klepáče.

Dotazovaní budou moci volit mezi dětským hřištěm, hřištěm s prvky pro seniory nebo kopcem pro sáňkování.

„Budou si moci taky sami zvolit, zda chtějí mít před domy piknikové stoly nebo altány a pod okny květinové loučky nebo záhony trvalek,“ poznamenal primátor Michal Pobucký. Dotazníky budou lidem v jednotlivých vnitroblocích a lokalitách sídliště Riviera distribuovány do schránek průběžně. Pokud konkrétní návrhy přesáhnou v odevzdaných dotaznících padesát procent, budou zapracovány do projektových dokumentací.

Náklady na revitalizaci sídliště jsou odhadovány na bezmála 400 milionů korun. Trvat bude několik let, práce začaly již loni, kdy byly zpevněny plochy v Janáčkově parku. V tomto týdnu začnou úpravy parkovací plochy v ulici 28. října.

V poslední době se konala větší dotazníková akce na sídlišti Kolaříkova, kde se rozhodovalo o podobě vnitrobloku vymezeného ulicemi Vrchlického, Kolaříkova a Boženy Němcové. Zapojilo se do ní 89 procent oslovených místních obyvatel. Na základě jejich vyjádření bude staré asfaltové hřiště nahrazeno novým dětským hřištěm s umělým povrchem, chybět nebudou ani sadové úpravy a doplněn bude městský mobiliář.