Stačí zavolat na linku městské policie a požádat strážníky, aby přijeli osobně vysvětlit podomním obchodníkům, že nařízení platí i pro ně, takže obtěžováním domácností, kde si je nepřejí, se právě dopustili přestupku.

Naposledy na to doplatili tři obchodní zástupci, na které upozornil ve večerních hodinách třinecký občan.

Strážníci na místě ztotožnili tyto osoby, a jelikož řešení těchto přestupků nespadá do kompetence městské policie, budou oznámeny příslušnému správnímu orgánu k dořešení.