Stavebníci již stihli vyměnit celý železniční svršek a vybudovali zabezpečovací zařízení trolejového vedení. „Rekonstrukce stoleté budovy bystřického nádraží je v poslední fázi a podchod k druhému nástupišti byl vybudován,“ řekl starosta Ladislav Olšar. Dodal, že mezi technicky nejobtížnější část patřila výměna příhradového mostu přes řeku Hluchovou. Ta se podařila a pod mostem momentálně vzniká přeložka komunikace, která původně vedla pod bystřickou myší dírou.

Jednalo se o malý a nebezpečný podjezd pod železnicí, o jehož řešení se v obci hovořilo desítky let. „Využili jsme výstavby koridoru a po jednáních s Moravskoslezským krajem a Českými drahami byla přeložka staré komunikace zařazena do stavby,“ připomněl Olšar.

V těchto dnech se dokončuje přeložka kanalizace vedoucí v pozemku budoucí silnice, buduje se opěrná zeď, která zabezpečí železniční svršek. „Chystá se přeložka elektrického vedení a koncem roku bude vybudováno těleso budoucí komunikace,“ naznačil starosta. Samotná silnice bude vozidlům sloužit na jaře příštího roku. Stávající myší díra bude opravena do prosince a změní se na průchod pouze pro pěší.

Olšar poznamenal, že směrem do centra vznikne přibližně sto metrů nového chodníku.

K práci firem nemá výhrady. „Probíhají nepřetržitě a plynule. I naši občané pochopili nutnost a prospěšnost stavby. Nemáme žádné stížnosti na omezení, které si stavby vyžadují. Koncem roku budeme mít krásné a moderně vybavené nádraží, naším úkolem bude dokončit vzhled jeho okolí,“ uvedl s tím, že zlepšení provozu na železnici je patrné již dnes. „Snížila se hlučnost, k čemuž přispělo vybudování protihlukových stěn, výměna mostů a výměna kolejového svršku. Navíc občanům v blízkosti železnice vyměnily České dráhy stará okna za nová s protihlukovou úpravou. Zkrátka, Bystřice bude mít výstavbu železničního koridoru za sebou,“ upozornil. Odhadl, že podstatná část staveb skončí během tří měsíců, dokončovací práce potrvají zřejmě do poloviny roku 2009.

Výstavba koridoru Bystřice – Mosty u Jablunkova začala oficiálně loni v listopadu. Úsek měří necelých 20 kilometrů, rozpočet akce je pět miliard korun. Celá stavba má skončit v prosinci 2011, financuje ji Státní fond dopravní infrastruktury a počítá se financemi z EU. Na stavbaře čeká velmi náročný terén Beskyd. Akce mimo jiné zvýší nejvyšší traťovou rychlost ze současných 100 až na 160 kilometrů za hodinu.

Přečtěte si také:

Nový železniční tunel vzniká v Mostech u Jablunkova

Stavba koridoru vyřeší i problém s podjezdem

Stát začal modernizovat železnici ke slovenské hranici