Jejím provozovatelem se stala akciová společnost TS, jejíž jediným vlastníkem je město. Do stejné budovy se v minulých dnech přestěhovala i hrobová matrika, kterou pro město stejně tak spravují technické služby. „Občané tedy mohou všechny potřebné záležitosti, týkající se zesnulých, vyřídit na jednom místě,“ uvedla tisková mluvčí frýdecko-místeckého magistrátu Jana Matějíková.

„Tradiční“ soukromou pohřební službu Bača tak ovšem město odsouvá do pozadí, tato firma už v minulosti musela omezit počet zaměstnanců na nejnutnější minimum. „Od roku 2005 spravujeme hrobovou matriku a zajišťujeme výkopy hrobů, v rámci podnikatelských aktivit jsme se rozhodli zřídit také pohřební službu, a jejím prostřednictvím zvýšit ve městě konkurenční prostředí a zlepšit nabízené služby. Za tímto účelem jsme si pronajali prostory, zakoupili dva nové vozy pro převozy zesnulých a vytvořili pět nových pracovních míst,“ řekl ředitel společnosti TS Jaromír Kohut.

Nová pohřební služba nabízí veškeré služby pro vypravení smutečního obřadu. Vede také agendu související s hrobovou matrikou, je tedy schopna zajistit pronájem hrobových míst nebo samotné výkopy hrobů, a to nejen na městském hřbitově v Panských Nových Dvorech, ale také v Lískovci, Skalici, Lysůvkách a Chlebovicích. Navíc pohřební služba Pietas zajišťuje převozy zesnulých, tato služba funguje nepřetržitě.