Voda je stejně jako vzduch pro život nepostradatelná. Voda je základem života. Vodu kromě pití potřebujeme k rozmanitým účelům, a to v dopravě, v zemědělství, v průmyslu i k rekreaci. Řeka Lučina od nepaměti sbírala vody ze severních svahů hory Prašivé, a ty pak odváděla severním směrem až pod slezskoostravský zámek, kde se spojila s další beskydskou řekou Ostravicí.

Ticho krásného a malebného údolí řeky Lučiny bylo jednoho dne přerušeno nezvyklým ruchem stavebních mechanismů. To se začal rvát člověk s přírodou, aby tam, kde se „zakously“ bagry do země, postavil velké vodní dílo. Rok 1950 byl posledním rokem volného a svobodného toku řeky Lučiny, kterou v období sucha bylo možno „přejít suchou nohou“, ale v době jarního tání a letních dešťových přívalů se stala dravou a rozběsněnou říčkou, zalévající nemilosrdně celé údolí. To vše se mělo změnit výstavbou údolní nádrže, která by nejen zkrotila řeku Lučinu, ale i zajišťovala dostatek vody pro průmysl nedaleké Ostravy.

Lukáš Hirka chtěl být vždycky vojákem. Stal se jím v roce 2004. Absolvoval tři zahraniční mise. Na poslední z nich utrpěl vážné poranění mozku, když ho zasáhla talibánská raketa. V září to bude devět let od této události. Lukáš, za ohromné podpory rodiny a lékařů, dokazuje, že je veliký bojovník. Postupně se dostal z nejhoršího a dneska už je schopný spoustu věcí zvládnout sám, byť je stále odkázaný na pomoc svých nejbližších. Čtěte ZDE.

Novodobý válečný veterán Lukáš Hirka se svým asistenčním psem.Novodobý válečný veterán Lukáš Hirka se svým asistenčním psem.Zdroj: Deník/Jan Smekal

První přípravné práce byly zahájeny již koncem roku 1950, a to firmou Československých stavebních závodů a od roku 1951 prováděl stavební práce Ingstav Brno. Samotná výstavba přehrady byla zahájena v březnu 1951 a 9. listopadu 1958 slavnostně předali stavbaři přehradu veřejnosti.

Součástí stavby přehrady byla i výstavba sídliště pro pracovníky stavby a pro některé občany, jejichž domy byly zatopeny (celkem 120 objektů; v některých případech bohužel došlo i k sociálním křivdám). Celé sídliště bylo dokončeno v roce 1954 v počtu 45 dvojdomků. Součástí sídliště byl věžový vodojem, čistírna odpadních vod (byla první čistírnou toho druhu v kraji), dům služeb a škola.

Výstavbou vodního díla Žermanické přehrady došlo ke katastrálním změnám obcí Soběšovice a Dolní Domaslavice. V zátopě katastru obce Soběšovice byl i kostel. Místní lidé odmítali zúčastnit se výkupových jednání, jestliže nebude schválena výstavba nového kostela. Podle návrhu nový kostel se měl stát dominantou nad přehradou v rozmezí katastrálního území Žermanic a Soběšovic a měl sloužit i obyvatelům sídliště Lučina. Obyvatelé Soběšovic ale svou aktivitou a jednotou prosadili současné umístění kostela i hřbitova. Původní kostel občané postupně bourali a materiál převáželi na výstavbu kostela nového.

Prozatímně byla v roce 1956 zřízena v domě Leopolda Mojžíška kaplička, do níž bylo převezeno zčásti i vybavení bouraného kostela (oltář, lavice, obrazy a další). Každou neděli zde vykonával bohoslužby farář Kališ z Dolních Domaslavic a účastnili se jich nejen občané Lučiny, Žermanic a Soběšovic, ale i dělníci ze stavby přehrady. Dokonce zde bylo pokřtěno několik dětí, ale svatba se zde nekonala žádná.

V neděli 29. října 1961 byl vysvěcen nový kostel v Soběšovicích. Dům, kde byla kaplička, odkoupily Válcovny plechu a přebudovaly jej na rekreační středisko „Mostař“. (zdroj: lucina.cz)

Starostka Lučiny Dagmar Veselá v rozhovoru mluví o tom, že se obec v poslední době poměrně rychle rozvíjí, upozorňuje na největší lákadlo v podobě zmodernizovaného kempu a nastiňuje také to, že kolem Žermanické přehrady vznikne zhruba 14 kilometrů dlouhá cyklostezka.

Starostka obce Lučina Dagmar Veselá.Starostka obce Lučina Dagmar Veselá.Zdroj: Deník/Jan Smekal

Lučina v datech

Rok založení: 1956
Počet obyvatel: 1473

Zajímavosti
Obec Lučina se řadí mezi nejmladší obce bývalého Československa. Název obce je odvozen od názvu řeky „Luciny“, která se takto původně jmenovala a která zpětně dostala název podle názvu vesnice Lučina. Volba názvu obce má svoji historii a vyjadřoval se k němu i básník Petr Bezruč, který navrhoval název „LUCINA“. Občané v čele s ředitelem školy panem Stanislavem Lenertem a panem Josefem Nogolem prosadili jako konečný název „LUČINA“. Zdroj: www.lucina.cz

Tip na výlet:

Za koupáním na přehradu

Centrum obce Lučina leží na levém břehu Žermanické přehrady. Vodní nádrž je údolní nádrž na řece Lučině u Žermanic. Byla vybudována v letech 1951 až 1958 pro zásobení ostravského průmyslu provozní vodou. Na hráz bylo spotřebováno 116 600 m³ betonu. Je dlouhá 314 m a vysoká 38 m. Vodní plocha zabírá 248 ha a celkový objem přehrady činí 25 300 000 m³ vody. Maximální hloubka je 28 m. V důsledku stavby přehrady byly zatopeny vesnice Horní a Dolní Soběšovice. Při stavbě přehrady vznikla přírodní památka Žermanický lom, ten byl v roce 1992 vyhlášen přírodní památkou. Vodní nádrž je vyhledávaným místem pro rekreanty a plavce, nabízí široké sportovní vyžití a mnoho aktivit.