Pokuta je už promlčená, protože ÚOHS nově nemůže zkoumat tendr starší než pět let. Úřad dříve SŽDC vinil z toho, že využila bez soutěže opčního práva na výstavbu průtahu Hrádkem, která souvisela s původní železniční stavbou. V novém rozhodnutí se ÚOHS už touto otázkou nezabýval.

„Vzhledem k tomu, že došlo k zániku deliktní odpovědnosti zadavatele, rozhodl jsem tak, že jsem napadené rozhodnutí zrušil a správní řízení zastavil," uvedl v rozhodnutí předseda ÚOHS Petr Rafaj. „Rozhodnutí úřadu bereme na vědomí a respektujeme jej," sdělil Deníku mluvčí SŽDC Marek Illiaš.

Práce začaly v říjnu 2007. Trvaly zhruba šest let a vyžádaly si téměř šest miliard korun. SŽDC obří stavební akci oficiálně ukončila v Mostech u Jablunkova v únoru 2014. Původní termín dokončení, stanovený na únor 2011, se nepodařilo splnit. Na konci roku 2009 práce výrazně zkomplikoval propad budovaného železničního tunelu v Mostech. Kvůli závalu a následnému přepracování dokumentace se termín celé stavby posunul o více než dva roky.

Díky optimalizaci trati se zvýšila rychlost přepravy, bezpečnost a jízdní komfort cestujících.