Zpočátku strážníci nezodpovědné jedince na porušování nařízení upozorňovali a vyzývali k okamžité nápravě. Stále se však objevují lidé, kteří tato nařízení nerespektují, na veřejnosti se pohybují bez roušek nebo se na veřejně dostupných místech setkávají ve větším počtu, než je dovoleno.

„Největší problémy jsou s lidmi bez domova a dalšími sociálně nepřizpůsobivými občany, kteří nenosí roušky. Téměř denně to řešíme zejména v okolí prodejny Alberta u místeckého náměstí nebo u Krakenu na Slezské ve Frýdku. Bohužel, přimět tyto osoby k nasazení roušky nebo šátku, je téměř nemožné, protože oni se žádného trestu nebojí. Pokuty neplatí a ví, že zavřít je nemůžeme,“ posteskl si ředitel městské policie Ivo Kališ s tím, že tyto osoby alespoň hlásí magistrátu, který jim může ve správním řízení uložit vysokou pokutu až 20 tisíc korun a tu následně vymáhat formou exekucí na sociální dávky nebo důchod, pokud je tedy přestupci pobírají. Magistrát od strážníků eviduje přes 50 nahlášených osob, které porušili nařízení krýt si nos a ústa rouškou nebo šátkem.

Problémem je také shlukování. Od 24. března platí, že na veřejně dostupných místech smí lidé pobývat nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání nebo pohřbu. Ani v tomto případě ale mnozí nová pravidla nerespektují.

„V Sadech Svobody na Slezské jsme řešili hned několik případů shlukování, v parku se setkávaly celé rodiny s dětmi. Podobné problémy jsme zaznamenali taky v lokalitě ulic Křižíkova a Míru nebo na hřištích, která nejsou oplocená. Porušením zákazu shlukování se zabývá Krajská hygienická stanice, které jsme nahlásili 23 osob,“ doplnil ředitel strážníků Ivo Kališ.

close Koronavirus v Česku info Zdroj: Deník zoom_in