Jedná se o projekt Policie ČR a Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra. „Přibližně na padesáti místech v celém okrese Frýdku-Místku se policisté v prvních dnech školního roku především zaměří na přechody pro chodce. Tedy v době, kdy žáci a studenti přicházejí do škol. Během akce je upozorní na správné přecházení přes vozovku. Těm nejmenším už policisté rozdali kartičky a omalovánky s tématikou správného přecházení přes silnici,“ upřesnil Petr Gřes z Preventivně informačního oddělení Policie ČR ve Frýdku-Místku.

Mezi hlavní zásady bezpečného přecházení vozovky patří: Přecházej na přehledném místě, pokud je v blízkosti přechod pro chodce, použij ho.
Do vozovky smíš vstoupit po bezpečném rozhlédnutí. Rozhlédni se třikrát – vlevo, vpravo, vlevo a rychle přejdi. Vždy si počínej tak, aby řidič měl šanci zastavit vozidlo před přechodem pro chodce. Do vozovky vstupuj, až když vozidla bezpečně zastaví, nikdy nevbíhej před jedoucí vozidla.