„Statutární město Frýdek-Místek a frýdecko-místecký Územní odbor vnější služby Policie České republiky ve čtvrtek 16. července podepsali dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování místních záležitostí,“ informovala mluvčí frýdecko-místeckého magistrátu Jana Matějíková.

„Spolupráce se složkami Policie ČR zahrnuje nejen ochranu veřejného pořádku, osob a majetku, ale také dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu. Zapomenuto však nezůstává například ani společné řešení problémů spojených s podáváním alkoholu mladistvým a se zneužíváním drog. Policie a strážníci městské policie budou spolupracovat i v dopravě, například při měření rychlosti projíždějících vozidel na území města,“ vysvětlila frýdecko-místecká primátorka Eva Richtrová (ČSSD).

„V dohodě jsou mimo jiné zakotvena pravidelná setkání vedení frýdecko-místecké městské a státní policie, která by se měla konat zpravidla jednou týdně. Obě složky budou pracovat na společné strategii při plánování městského kamerového systému. Důležitá bude také spolupráce při vytváření okrsků, nad kterými budou mít dohled jak zástupci obvodního oddělní Policie ČR, tak i dopravního inspektorátu a stejně tak i městské policie. To by mělo ulehčit a urychlit řešení případné naléhavé situace,“ doplnil informaci náměstek frýdecko-místecké primátorky Michal Pobucký.

Dodal, že dohoda řeší i vzájemné předávání informací při mimořádných událostech nebo pořádání společenských, kulturních a sportovních akcí tak, aby bylo možné společně vyhodnotit potřebné síly k zajištění veřejného pořádku.

Uzavření dohody vnímají pozitivně i samotní policisté. „Smlouva je stvrzením vynikající spolupráce mezi městem Frýdek-Místek a Policií České republiky. Jejím podepsáním je zajištěna systémová spolupráce, která nebude záviset na našich nadstandardních vztazích, ale bude i závazkem pro naše následovníky,“ konstatoval vedoucí Územního odboru vnější služby Frýdek-Místek Policie ČR plukovník Petr Lessy.

„Dohoda je uzavřena na dobu neurčitou. Plnění závazků dohody a její aktuálnost budou zástupci obou stran vyhodnocovat jednou ročně,“ dodala Jana Matějíková.