Během kontrolní činnosti v ulicích města zahlédla policejní hlídka v Třinci ženu, která šla po chodníku a neměla zakrytý nos a ústa.

Kontrolou totožnosti bylo zjištěno, že se jedná o místní ženu, která byla hlídkou poučena o povinnosti vyplývajících z nařízení vlády. Žena však uvedla, že o ničem neví a televizi, ani internet nesleduje a roušku nosit nebude. Záležitost tak bude řešit příslušný správní orgán.

Další nedodržení nařízení vlády se řešilo u obchodu Lidl. Strážníky městské policie požádala operátorka tísňové linky 155 o prověření telefonického oznámení, že v Třinci za obchodem Lidl u garáží se nachází muž, který nemůže vstát. Hlídka na místě spatřila na zemi sedět muže, který si RZS zavolal pro sebe.

Jelikož byl v podnapilém stavu a na dotaz, zda je zraněný odpověděl, že nikoliv, strážníky byl poučen, aby si zakryl ústa a nos a z místa odešel. O situaci byla zpětně vyrozuměna operátorka tísňové linky 155. I v době nouzového stavu bezdomovci v Třinci porušují zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství.

Nejinak tomu bylo i v případě pěti mužů, které spatřili strážníci poblíž autobusového stanoviště. Tentokrát, současně s projednáním přestupku, byli všichni poučeni o dodržování pohybu osob a shromáždění v době stavu nouze.