„Jedná se preventivní opatření, jehož cílem je oslovit co nejširší věkové spektrum chodců," uvedl okresní policejní mluvčí Vlastimil Starzyk.

Policisté záměrně vybrali místa, kde je vysoká frekvence nejen chodců, ale také automobilů. Jde o riziková místa, kde hrozí dopravní nehoda mezi chodcem a vozidlem. „Zde dopravní policisté dohlíželi na provoz a přechody pro chodce, ale také oslovovali přecházející chodce a připomněli některé ze základních pravidel správného přecházení vozovky," podotkl Vlastimil Starzyk.

Od počátku roku došlo jen v Třinci k třiadvaceti dopravním nehodám s chodci. Všem osloveným vyvrátili policisté mylné dezinformace o absolutní přednosti chodců. „Chceme dosáhnout toho, aby bylo co nejméně dopravních nehod a učinit tak naše silnice bezpečnějšími," doplnil mluvčí.

Pro bezpečné přecházení doporučují policisté užít zásady BESIPu:
> zastavte se na okraji chodníku před přechodem pro chodce
> rozhlédněte se a posuďte hustotu provozu a rychlost vozidel
> dejte najevo svou polohou na okraji chodníku a například mávnutím paží, že chcete přejít přes vozovku (doporučuje se předpažit ruku s dlaní směrem k přijíždějícímu automobilu)
> s řidičem vozidla, přibližujícím se k přechodu pro chodce, navažte oční kontakt. Dívejte se mu do očí a zjistěte, zda se i on dívá na vás. Řidič, který se na vás nedívá, obvykle před přechodem pro chodce nezastaví
> jestliže vozidlo před přechodem zastaví nebo je vzdálené více než 50 metrů v obci a 100 metrů mimo obec, vstupte na přechod pro chodce a snažte se jej po pravé straně co nejrychleji, nikoliv však zbrkle přejít na druhou stranu vozovky
> přechod pro chodce, nadchod nebo podchod musíte podle pravidel silničního provozu použít, jste-li od něj vzdáleni méně než 50 metrů
> chodník v blízkosti přechodu pro chodce nevyužívejte k debatě. Přibližující se řidiči zpočátku nemohou zjistit, zda chcete přechod použít, a zbytečným brzděním dochází ke zpomalování provozu a vytváření kolizních situací.