Vedoucí obvodního oddělení Krásná npor. Vlček s dalšími třemi příslušníky policie Krásná mladé hasiče seznámili zábavnou formou s problematikou policejní práce, předvedli výstroj a výzbroj, kdy zejména chlapci si tak se zvědavostí osahali „opravdové“ pistole a samopaly. „Ani dospělí hasiči nepřišli zkrátka, měli možnost si vyzkoušet jaké to je mít na rukou pouta a jak přesný je přístroj na měření alkoholu v dechu,“ řekl policista Jan Fasuga.

Řada těchto přítomných dětí neměla toto setkání jako první zkušenost s policií ČR, vždyť policisté OO PČR Krásná již řadu let provádí přednášky a besedy těm nejmenším, a to jak v základních školách Raškovice a Morávka, tak i v jednotlivých mateřských školách. Rovněž již třetím rokem probíhá na těchto školách projekt Ajax, kdy se žáci seznamují s práci policie, učí se základním návykům vlastního bezpečí a základům BESIP.

Než s těmito projekty policisté OO PČR Krásná začali, žáci základních škol neznali jediné telefonní číslo na nouzovou linku, dnes již není snad jediného žáka, který by neznal telefonní číslo na hasiče, policii, nebo záchranou službu.