„První etapa přeměny na ulici bulvárového typu byla v úseku od Ostravské ulice po ulici U Staré pošty dokončena. Nyní začala druhá etapa revitalizace, a to v úseku od křižovatky s ulicí U staré pošty po křižovatku s ulicí Malý Koloredov. V těchto místech je doprava svedena do jednoho jízdního pruhu,“ upřesnila mluvčí frýdecko-místeckého magistrátu Jana Matějíková.

Trochu nepřehledná však nyní může být situace pro chodce, kteří se potřebují dostat do polikliniky. „Vstup do polikliniky je řešen rampou v místě schodiště u lékárny. Vstup do přilehlé spořitelny je možný po provizorních chodnících,“ vysvětlila mluvčí. Dodala, že autobusová doprava je v celém úseku a po celou dobu výstavby zachována, pouze autobusové zastávky jsou provizorně posunuty ve směru k Hlavní ulici.

„Druhá etapa v úseku mezi ulicemi U Staré pošty a Malý Koloredov bude dokončena v závěru tohoto roku. Poslední třetí úsek mezi ulicemi Malý Koloredov a Hlavní se začne upravovat v příštím roce. Revitalizace celé ulice má být dokončena v polovině roku 2010,“ konstatovala Jana Matějíková.

„Omlouváme se řidičům za komplikace v dopravě a lidem žijícím a podnikajícím v blízkosti ulice 8. pěšího pluku za zvýšený hluk i prašnost v době stavební činnosti. Věříme ale, že úprava této lokality bude přínosem pro všechny obyvatele města, zejména pak pro řidiče, protože v této lokalitě vznikne téměř tři sta parkovacích míst,“ řekla mluvčí.