Pony klub, oddíl juniorů a individuální tréninky. To jsou tři hlavní pilíře Jezdeckého klubu Vělopolí, který momentálně čítá zhruba 220 členů. Největší důraz je kladen na práci s dětmi ve věku od 4 do 12 let.

„Zaměřili jsme se na tuto cílovou skupinu, protože málo stájí v okolí se věnuje nejmenším dětem. Přitom je o jezdectví ohromný zájem. Děti zvířata milují a o koních to platí dvojnásob. Zvláště pak u dívek. Když to trochu přeženu, tak některé by je chtěly mít i v ložnici,“ poznamenala s nadsázkou Lucie Latochová, předsedkyně Jezdeckého klubu Vělopolí.

„V pony klubu, určeném pro ty nejmenší milovníky koní, pracují děti ve skupinkách tak, že mají jednoho poníka do trojice. Seznamují se se základy jezdeckého sportu, učí se poníky čistit, sedlat a osvojují si základy péče o koně,“ přiblížila Latochová s tím, že pony klub bývá na programu třikrát týdně, a to v pátek, v sobotu a v neděli.

Pro děti a mládež starší 12 let je určený oddíl juniorů. „V juniorce se již klade důraz na sportovní morálku a pracovní povinnosti. Členové se účastní jednou týdně tréninku, vyjížďky a zároveň pomáhají s péčí o koně a zázemí klubu. Ti ambicióznější mohou složit zkoušku základního výcviku jezdce, získat licenci a účastnit se oficiálních jezdeckých závodů,“ popsala Latochová.

Jezdecký klub Vělopolí nabízí i individuální tréninky, které jsou otevřené pro všechny, kteří se chtějí věnovat jezdectví jako sportu nebo by rádi doladili svůj styl a jezdili korektně.

Období letních prázdnin se pak nese v duchu příměstských táborů. „Máme šest turnusů, přičemž letos chystáme jako novinku interaktivní tábor, kdy děti budou trávit maximum času venku, mezi domácími zvířaty a věnovat se kreativní činnosti jako například malba kamínků, tvorba táborového oděvu apod. V současnosti je o tento typ táborů velký zájem, pokusíme se tedy nezklamat a připravit další oblíbenou volnočasovou aktivitu pro děti,“ řekla Latochová.

Poníci a Mikuláš

Jezdecký klub pak pořádá také několik pravidelných akcí. Komorní Halloween party a Mikulášskou pony jízdu určené pro členy klubu a jejich přátele. Dále Vělopolskou podkůvku, která tradičně nabízí, mimo závody na koních a ponících, také soutěže pro děti se psy nebo hobbyhorsing (napodobování jezdeckých disciplnín dětmi s dřevěným koněm mezi nohama). Jedná se o sportovně-společenskou akci, která už neodmyslitelně patří do života obce.

A jaké jsou plány klubu do nejbližších let? „Hlavní prioritou je dokončit investice, protože každý rok děláme něco nového. V současnosti jsme zahájili stavbu krmivárny, kde se děti budou seznamovat s krmivy a věnovat praktické přípravě krmení pro zvířata. Je důležité, aby rozeznaly seno od slámy nebo jednotlivé druhy obilovin. Dále potřebujeme vylepšit sociální zázemí. Zároveň plánujeme upravit část zahrady jako odpočinkovou zónu pro členy klubu. Mělo by se zde nacházet mimi zoo s malými hospodářskými zvířaty a vybavení typu pískoviště, houpačky a lavičky,“ popsala Latochová.

Velkou pomocí jsou pak pro klub dotace, především z Moravskoslezského kraje. „Koně si vydělají slabou třetinu, zbytek pokrývají různé formy finanční podpory. Bez nich by růst našeho klubu daným tempem nebyl možný. Náš stát uvolňuje pro organizace pracující s dětmi dostatek prostředků, bohužel je stále za tím spousta papírování a je nutné mít na tuto činnost vyčleněnou osobu.“ uzavřela Latochová.