Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude kryt výhradně z vlastních zdrojů, tedy z peněz, které se nevyužily v letošním roce. Rozpočet na rok 2017 schválili zastupitelé minulý týden na svém posledním letošním jednání.

„Největší objem finančních prostředků v nadcházejícím roce budeme investovat zejména do

chodníků, přechodů pro chodce, vodovodů, kanalizací, bezpečnostních opatření na komunikacích a rozšíření hřbitova v Oldřichovicích,“ uvedla mluvčí třinecké radnice Šárka Szlaurová.

V plánu je například první etapa rekonstrukce parkoviště a chodníku v Habrové ulici na Sosně, rekonstrukce chodníku v Těšínské ulici, rekonstrukce zastávkového zálivu v Neborech u školy včetně nástupiště a chodníku, dále výstavba chodníků vyvolaných stavbou obchvatu Třince, zřízení přechodu pro chodce v Kaštanové ulici na Folwarku nebo nasvětlení přechodů v Jablunkovské ulici.

Mezi další investiční akce, s nimiž počítá rozpočet na příští rok, patří například rozšíření hřbitova v Oldřichovicích, výstavba kanalizačního řadu v lokalitě Závist v Oldřichovicích, rekonstrukce budovy č. p. 360v Neborech na nízkonákladové bydlení či doplnění dětských prvků v lesoparku.

„Při sestavování rozpočtu jsme vycházeli ze Strategického plánu rozvoje města Třince, ze schváleného konceptu Chytrého města, ale také z údajů návrhu státního rozpočtu. Město se musí chovat jako dobrý hospodář a tyto podklady slouží k odpovědnému rozhodování. Při sestavování rozpočtu jsme se drželi při zemi, abychom mohli v průběhu roku investovat tam, kde bude potřeba. V rozpočtu se zatím nepromítly investiční akce, u nichž jsme dosud neobdrželi rozhodnutí o přidělení dotace. Pokud se bude vyvíjet příjmová stránka rozpočtu příznivě, máme připraven zásobník dalších akcí,“ uvedla starostka Věra Palkovská.

Rozpočet na rok 2017 zahrnuje také celou řadou výdajů spojených zejména s výkonem státní správy a chodem města, jako jsou například zimní údržba, údržba zeleně, místních komunikací, bytového a nebytového fondu, dále příspěvky na provoz příspěvkových organizací, výdaje spojené s odpadovým hospodářstvím, městskou hromadnou dopravou a další. V roce 2017 zůstanou ve stejné výši jako loni veškeré místní poplatky včetně poplatku za svoz komunálního odpadu a poplatku ze psů. „K tomu, abychom mohli udržet místní poplatky či jízdné v MHD na stejné výši, musí město každoročně doplácet ze svého rozpočtu nemalé peníze. Ale nechceme přenášet platovou zátěž na občany,“ zdůraznila starostka.

Rozpočet počítá rovněž s poskytnutím finančních prostředků na dotační programy v oblasti kultury, sportu a v sociální oblasti. I v příštím roce si budou moci lidé požádat o dotaci z Fondu rozvoje bydlení, v kterém je vyčleněna částka 1,5 milionu korun.