Místní poplatek za komunální odpad činí 492 korun na osobu a rok, senioři nad 70 let platí 252 korun za rok a děti do tří let jsou od poplatku zcela osvobozeny. Navýšení v případě nedoplatku je 0,25násobek, což je v případě plné sazby 123 korun, takže dohromady je nutné uhradit 615 korun.

Poplatek za psa v bytovém domě v centru města činí 1500 korun na rok, navýšení je v tomto případě 375 korun, takže nedoplatek je celkem 1875 korun. Za psa v rodinných domech a v okrajových částech města platí lidé méně. Seznam dlužníků na úřední desce ani na webu města zveřejněn není, protože to zákon neumožňuje. Občané se ale mohou osobně informovat o tom, zda patří mezi dlužníky.

Kvůli špatné platební morálce řady obyvatel přichází městská kasa každoročně o miliony korun. Náklady na odpadové hospodářství přitom rostou.

Například v roce 2017 činily náklady na sběr, svoz a zpracování komunálních odpadů přes 42 milionů korun, vybrané poplatky přitom pokryly jen necelé dvě třetiny této sumy. Zbytek je hrazen z rozpočtu města.