Staronovou sazbu poplatku, který místní lidé budou muset příští rok zaplatit za svoz a likvidaci komunálních odpadů, schválili minulý týden zastupitelé města. V příštím roce budou Frýdečany a Místečany jejich odpadky stát, stejně jako letos, 492 koruny. Je to o osm korun méně, než zákon stanovuje jako maximální možnou pětisetkorunovou hranici.

Letos se sazba poplatku za odpady ve Frýdku-Místku nezvyšuje, v předchozích letech ale místní lidé zažili zdražení už několikrát. Pro roky 2002 i 2003 ve městě ještě činil roční poplatek za odpady 348 korun. V následujících třech letech už lidé museli ročně zaplatit 420 korun a od roku 2007 je stojí svoz a likvidace odpadů 492 koruny.

Sazba poplatku za odpady na příští rok je tvořena ze dvou částí. Jednak z částky 242 koruny, což je o osm korun méně, než je nejvyšší zákonná hranice sazby. Druhou část poplatku tvoří částka 250 korun za kalendářní rok. „Tato částka je vypočtena ze skutečných nákladů města na sběr a svoz netříděného komunálního dopadu v předchozím roce,“ vysvětlila primátorka města Eva Richtrová (ČSSD). Skutečné náklady na likvidaci komunálních odpadů jsou však vyšší, než suma, kterou město od lidí vybere. „Skutečné náklady za rok 2007 činily přes 22,5 milionu korun a počet poplatníků byl přes 61,5 tisíce. Náklady na jednoho poplatníka činí 366 korun,“ vysvětlila primátorka. Podle zákona je však zákonná maximální sazba u této části poplatku jen 250 korun a rozdíl mezi těmito sumami město lidem účtovat nemůže. Na odpady každého občana tak příští rok Frýdek-Místek doplatí 116 korun ze svého rozpočtu.