Celkové náklady na přestavbu činily 10,4 milionu korun, z toho 9,8 milionu pokryla dotace. Zbytek financovala nemocnice z vlastních zdrojů. „Zásadní změnou je přestěhování lůžkového porodního oddělení ze čtvrtého do třetího patra bloku C, takže oddělení je nyní přímo propojené s porodními sály v bloku D," řekl primář gynekologicko-porodního oddělení Martin Němec.

Odpadla tak nutnost přejíždět do jiného patra výtahem, což bylo leckdy pro maminky nepohodlné. Cílem rekonstrukce bylo celkové zvýšení komfortu rodiček, včetně zachování dvou nadstandardních pokojů, z nichž jeden má bezbariérovou koupelnu. Díky rekonstrukci se také zvětšila společenská místnost pro maminky a jejich návštěvy. Zároveň byla vybudována nová sesterna, a došlo tak ke zlepšení pracovních podmínek i pro personál oddělení.

Okolo dětského hříště vystaví technické služby nové oplocení, které se bude táhnout podél cyklostezky, a zvýší tak bezpečnost hrajících se dětí.
U dětského hřiště na Olešné vyroste nové oplocení