Pomoci má přislíbená dotace ve výši 33 milionů korun. „Domov vznikne v objektu bývalé speciální základní školy v ulici Míru, který je přes dva roky bez využití. Bude se jednat o zařízení pobytových služeb určené starším a nemocným lidem bez domova, kteří mají z důvodu nepříznivého zdravotního stavu, například jsou po amputaci končetiny, sníženou soběstačnost, takže jsou odkázáni na pravidelnou pomoc jiné osoby," přiblížil náměstek primátora Libor Koval s tím, že v domově bude moci pobývat 32 klientů. Bezdomovectví je závažná forma sociálního vyloučení. Počet osob bez přístřeší se zdravotními problémy v posledních letech přibývá a s největší pravděpodobností z důvodu výrazných ekonomických a sociálních změn ve společnosti v dohledné době nebude klesat. Narůstá tedy potřebnost sociálních služeb pro tyto osoby.

„Ve Frýdku-Místku a jeho příměstských částech je nyní zhruba 300 bezdomovců. Definici uživatelů zamýšleného domova se zvláštním režimem splňuje asi 40 z nich. Ve městě ani v jeho blízkém okolí přitom není zařízení, které by se na tyto lidi zaměřovalo," uvedla vedoucí odboru sociálních služeb Jarmila Kozlová. Objekt bývalé školy projde v rámci vybudování Domova se zvláštním režimem pro osoby bez přístřeší náročnou rekonstrukcí. Vyměněny budou krovy i část střechy, samozřejmostí budou nová okna, zateplení, nové přípojky vody a plynu i napojení na kanalizaci. Změněny budou také vnitřní dispozice objektu, přibude výtah i pokoje v půdním prostoru.

Stavební práce by měly být zahájeny letos v říjnu a dokončeny příští rok v červnu. Celkové náklady jsou odhadovány na 39,7 milionu korun. Dotace činí 33,3 milionu korun. Lze ale předpokládat, že v rámci veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací se podaří vysoutěžit ještě nižší cenu.

„Realizací projektu se rozšíří sociální služby ve městě a vznikne devatenáct nových pracovních míst. Především ale budou vytvořeny důstojné podmínky pro lidi, kteří se ocitli v nouzi," uzavřel náměstek Libor Koval.