Vodohospodáři letos upravili 440metrový úsek toku Ráztoka v rekreační části obce, který lemují chaty, penzion, rodinné domy a cesta. „V toku je nyní 19 stupňů a dva dnové prahy. Břehy opevnila rovnanina z lomového kamene,“ uvedl Miroslav Kahánek ze Správy toků pro oblast povodí Odry z Lesů ČR.

„Pro vodní živočichy jsme zachovali desetimetrovou tůň, která jim skýtá úkryt i životní prostor v době sucha,“ doplnil Kahánek.

Potok Sibudov pramení v masivu Lysé hory. Patří k typickým beskydským štěrkonosným tokům. V Malenovicích upravovaly Lesy ČR kvůli ochraně území, nemovitostí a infrastruktury 664 metrů dlouhý úsek.

„Zvýšili jsme kapacitu koryta, zlepšili odtokové poměry a snížili podélný sklon toku,“ upřesnil Miroslav Kahánek. Oba břehy opevnila rovnanina z lomového kamene. Na březích obou koryt toků také vysadili dřeviny. Vznikly i tůně, které poskytují biotop vodomilným živočichům.

Stavby za sedm milionů korun bez DPH spolufinancovalo Ministerstvo zemědělství.