Pozemky byly v minulosti součástí jediného pozemku, který tvořil již od dob prvních zápisů ve starých pozemkových knihách koryto místního potoka Košice. Protože jakýkoliv vodní tok byl tzv. veřejným statkem, stal se v roce 1948 stát jeho vlastníkem na základě tehdy platné Ústavy Československé republiky, která stanovila, že veškeré veřejné statky sloužící obecnému prospěchu jsou národním majetkem a tento byl zásadně v rukou státu.

V následujících desetiletích se vodní tok v některých místech ze svého původního koryta mírně odklonil. Na počátku tohoto tisíciletí místní katastrální pracoviště, které již v té době mělo v mapách zakreslen vodní tok v jeho novém umístění, provedlo tzv. opravu chyby, kdy do mapy zaznačilo také původní koryto. Na březích současného toku tím vzniklo množství malých či větších pozemků, které na něj bezprostředně navazují.

Celková hodnota těchto pozemků činila téměř 281 tisíc korun, přičemž necelou jednu třetinu této částky tvoří hodnota více než stoletých stromů na pozemcích.

Správcem vodního toku Košice, jakož i jeho přítoku Vodičná, který se v blízkosti převedených pozemků rovněž nachází, byl určen státní podnik Lesy České republiky, který pozemky potřebuje pro výkon funkce správce toku a byly mu tak ÚZSVM převedeny.

Ilustrační foto
Senior v Ostravici spadl do ohně, když pálil listí. Letěl pro něj vrtulník
Plocha, kde by měla vzniknout nová průmyslová zóna.
Vyroste na polích nová průmyslová zóna? Kraj zamítl odvolání odpůrců