V děkanátu Bruntál mají hned dvě. Ve farnosti Andělská Hora se poutníci vydají v sobotu od 14 hodin po čtrnácti zastaveních křížové cesty až k Anenskému vrchu (Annaberg) s kostelem zasvěceným právě matce Panny Marie svaté Anně. Zde bude od 15 hodin sloužit mši svatou biskupský vikář pro duchovní povolání P. Adam Rucki.

Slavnost prožijí také věřící v Nové Vsi u Rýmařova, kde bude bohoslužbu sloužit místní duchovní správce P. Roman Dlouhý od 16 hodin. Velkou tradici má i svatoanenská pouť ke kapličce v polích mezi Slavkov, Opavou-Jaktař a Zlatníky. Mše svaté zde bude sloužena v sobotu od 15 hodin a celebrovat ji bude novokněz P. Tomasz Juszkat.

Slavnostní mši svatou prožijí v neděli také farníci v obci Jamnice, kde mají kostel zasvěcený svaté Anně. Bohoslužba zde začíná již v 7.30 ráno. Na Opavsku uctí svátek sv. Anny také ve Slavkově. Patrocinium kostela zde oslaví v neděli při mši svaté v 7.30 a 9.15 hodin. Hlavním celebrantem při druhé mši svaté bude farář z Frenštátu pod Radhoštěm P. Rudolf Swienczek.

Farní kostel zasvěcený sv. Anně mají také v Rychvaldě na Karvinsku. Mši svatou zde mají v neděli v 7.30 a v 8.50 hodin. Patronku kostela oslaví také v Havířově při nedělní mši svaté v 8.00, 10.00 a v 17.30 hodin. Kapli svaté Anny mají také v Karviné-Ráj. Mši svatou zde bude sloužit místní duchovní správce v sobotu od 18.00 hodin za farníky ke cti sv. Anny.

V ostravsko-opavské diecézi je sv. Anně zasvěcen také farní kostel v Sosnové na Krnovsku, kaple na Křížovém Vrchu u Jeseníka, Dlouhá Stráň na Bruntálsku a Salisov na Zlatohorsku. Svaté Anně jsou zasvěceny i kostely v Polance nad Odrou a kaple v Ostravě-Muglinově. Tradici mají také poutě k dřevěnému kostelíku sv. Anny na vrchu Kozubová na Jablunkovsku.