„V Bystřici nad Olší se podařilo dokončit, zatím bez terénních úprav, celou železniční stanici. To znamená nová nástupiště s podchody, kolejiště celé stanice, tedy koleje i výhybky, budovu pro technologická zařízení a zabezpečovací zařízení a trakční vedení,“ řekl redakci Jiří Šťastný ze Správy železniční dopravní cesty (SŽDC).

„Dále jsou opraveny a zrekonstruovány všechny mosty, z nichž největší je přes říčku Hluchovou, a propustky. To jsou menší mosty se světlostí mostního otvoru menší než dva metry. Vybudovány jsou také protihlukové stěny,“ upřesnil.

Podle něj zbývají ještě úpravy přednádražního prostoru před staniční budovou a dokončení přeložky místní komunikace, která doposud vedla pod tratí takzvanou Myší dírou.

„Nyní trať podejde pod novým železničním mostem přemosťujícím zároveň říčku Hluchovou,“ připomněl Šťastný. Práce v katastru Bystřice skončí přibližně v polovině příštího roku. Šťastný informoval, že na úseku Jablunkov-Návsí-Mosty u Jablunkova se rozhodující práce na železničním spodku i svršku plánují v průběhu roku 2009. „Stanice Mosty u Jabunkova přijde na řadu v roce 2010,“ řekl.

Nový dvoukolejný tunel mezi stanicí Mosty u Jablunkova a zastávkou Mosty u Jablunkova zastávka bude dostavěn na konci roku 2010.

Obří investici na slezské části třetího národního železničního koridoru od státní hranice se Slovenskem v Jablunkovském průsmyku do Bystřice nad Olší SŽDC zahájila na konci loňského listopadu. Rozpočet celé stavby činí zhruba pět miliard korun. - více ZDE

Jedná se o více než 19 kilometrů dvojkolejné železniční tratě se třemi stanicemi (Mosty u Jablunkova, Jablunkov-Návsí, Bystřice nad Olší) a třemi zastávkami (Mosty u Jablunkova zastávka, Bocanovice a Hrádek ve Slezsku).

Kam dál?

Nový železniční tunel vzniká v Mostech u Jablunkova

Stavba koridoru vyřeší i problém s podjezdem

Procházka tunelem v Mostech lákala davy lidí